La Junta de Govern Local aprova les bases que regeixen convocatòries de personal

S'ha aprovat la unificació de les bases generals per a totes les borses de treball del consistori i les bases per a la formació d'una borsa de treball de professor de guitarra
Imagen 1

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat en la Junta d'aquest matí les bases per a convocatòries de personal.

D'una banda, s'ha aprovat unificar els criteris pel que fa a les bases generals de les convocatòries de les diferents borses d'ocupació de les quals disposa l'ajuntament per a cobrir baixes o reforçar serveis de manera puntual. Fins ara, cadascuna de les borses disposava d'unes bases generals pròpies, amb procediments i normatives reguladores diferents. Aquestes noves bases tenen com a objecte establir una regulació comuna i general de tots els procediments tant de selecció de personal funcionari interí com del personal laboral temporal. Posteriorment, en cadascuna de les borses s'establiran les bases específiques de cada convocatòria, per a concretar perfils professionals, requisits addicionals, etc.

D'altra banda, i en termes més específics, s'aproven les bases per a la formació d'una borsa de treball per a la contractació temporal de professors titulats de grau superior en guitarra en resposta a la petició proposada pel Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo”. Es poden consultar les condicions d'aquesta convocatòria en la pàgina web de l'ajuntament www.aytosagunto.es