La Junta de Govern Local aprova sol·licitar una ajuda de 134.482 euros al Servei Públic d'Ocupació Estatal per a pal·liar la desocupació agrària estacional

L'aportació municipal serà de 20.069 euros i amb aquestes ajudes es preveu la contractació d'un total de 95 persones
Imagen 1
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat sol·licitar les ajudes que convoca el Servei Públic d'Ocupació Estatal denominades “Planes Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides, Projectes de Garantia de Complement de Renda” per un import de 134.482 euros i amb una aportació municipal de 20.069 euros. L'objectiu d'aquesta mesura és pal·liar la desocupació agrària estacional i donar ocupació a 95 persones durant un mes. 
 
La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha explicat que : “Amb aquesta ajuda es preveu la contractació d'un total de 95 persones, 40 persones durant el període comprès entre l'1 i el 30 de juny de 2015 i 55 durant el període d'entre l'1 i el 31 de juliol de 2015”. Bono ha afegit que : “La gestió de totes aquestes obres estaran encomanades al Consell Agrari Local de Sagunt”.
 
Amb aquestes ajudes s'executaran les següents accions: “Actuacions mediambientals camí Rodamilans”; “Actuacions mediambientals en Muntanya Pública V131”; “Actuacions mediambientals en els paratges de Gausa i Lliria”; “Adequació sèquies en la Marjal d'Almenara”. I d'altra banda, 55 persones durant el període comprès entre l'1 i el 31 de juliol de 2015, per a l'execució de les següents actuacions: “Actuacions mediambientals camí La mar”; “Estabilització àrees agrícoles erosionades Clot del Moro i uns altres”; “Restauració basses de reg i parades d'aigua en Montíber”; “Actuacions mediambientals camí de Sagunt a les Valls”; i “Adequació de sèquies Marjal dels Moros”.
 
Les actuacions mediambientals consistiran en la restauració de cunetes, restauració de defectes en el ferm i condicionament de la xarxa de camins de la partida amb la finalitat de facilitar l'accés al trànsit de vehicles pesats i turismes.
 
La restauració de basses consistirà en la neteja , descontaminació, eliminació d'enderrocs i reparació de les mateixes basses i parades d'aigua amb la finalitat de facilitar les labors agrícoles.
 
D'altra banda, l'adequació de sèquies es realitzarà per a contribuir a la normalització de l'evacuació hídrica, per a la recuperació de la morfologia hídrica de la sèquia, definint els seus marges, disminuir els efectes associats a les inundacions i la millora de la qualitat de les aigües aportades al mar.