La Mesa de Contractació de l'Ajuntament acorda la proposta per finalitzar les obres del solar del carrer dels Horts

La Mesa també ha acordat la proposta d'adjudicació per fer la coberta de la pista de hoquei de la zona esportiva d’internuclis
Imagen 1Imagen 2

La Mesa de contractació de l'Ajuntament de Sagunt ha acordat la proposta d'adjudicació de les obres de finalització del parc arqueològic del carrer dels Horts, situat entre els carrers del Remei i Ordóñez. Les obres podran començar quan la Junta de Govern Local aprove l'adjudicació i l'empresa adjudicatària presente tota la documentació i avals pertinents. El regidor de Contractació, Pepe Gil, espera “que les obres estiguen finalitzades abans que acabe l'any”.

 

D'altra banda, la Mesa també ha acordat la proposta d'adjudicació per instal·lar la coberta de la pista de hoquei de la zona esportiva d’internuclis. El procés administratiu serà el mateix que en l'anterior punt i Pepe Gil també ha destacat la importància de que estes obres finalitzen abans d’acabar l'any, així com el fet que “no hi havia baixes temeràries ni en un informe ni en l'altre”.

 

Altres punts tractats en la Mesa de Contractació han sigut la presentació d'ofertes sobre vehicles policials i la d'ofertes per al manteniment de les instal·lacions tèrmiques de l'ajuntament.