La Policia Local realitza una campanya de control i vigilància de l'ús de patinets elèctrics

La major part de les infraccions tenen a veure amb la circulació per zones per als vianants, per portar passatgers o usar auriculars durant la conducció

La Policia Local de Sagunt ha dut a terme una campanya extraordinària amb la finalitat d'incrementar la vigilància sobre els patinets elèctrics. Durant tot un mes, el Consistori ha augmentat els controls dels coneguts com a vehicles de mobilitat personal (VMP) per a garantir que complixen amb la normativa de circulació.

«S'ha detectat un major ús d'este tipus de vehicles. Un avanç en el que a mobilitat sostenible es referix, però que no ha de produir-se en detriment de la seguretat», ha explicat la regidora de Policia Local, María José Carrera. Segons ha comptat l’edila, «el departament de Policia Local i el de Mobilitat Urbana estan treballant coordinadament per a donar resposta a l'increment de l'ús de patinets elèctrics. D'una banda, dotant les persones usuàries d'espais separats de la calçada i de la vorera per a poder circular sense comprometre la seua pròpia seguretat, ni la de vianants o vehicles motoritzats. Per una altra, assegurant-nos que es coneixen i es respecten les normes».

Així, les diverses unitats de Policia Local han dut a terme el control de prop de 300 vehicles i han detectat un total de 61 infraccions, al voltant del 20 % del total. Entre les més freqüents es troben la circulació per les voreres i zones per als vianants, el transport de més d'una persona -els VMP no poden portar passatgers- i l'ús d'auriculars durant la conducció. «En moltes ocasions, estes infraccions responen al desconeixement dels usuaris, per això, les i els agents han exercit una tasca molt important d'informació i sensibilització», ha explicat Carrera. A més de totes estes qüestions, la Policia Local també s'ha centrat a garantir «que es respecten els límits de velocitat i que els VMP compten amb les certificacions i característiques necessàries perquè el seu ús estiga autoritzat».

Control de ciclomotors

Simultàniament, la Policia Local també ha incrementat la vigilància sobre els ciclomotors. En este cas, la campanya s'ha centrat fonamentalment a controlar les seues condicions tècniques, especialment les relatives a sorolls, així com la utilització dels preceptius espills retrovisors com a element bàsic de seguretat. En total s'han controlat 175 ciclomotors, corregint un total de 29 infraccions, és a dir, un 17 % del total de vehicles controlats. No obstant això, en el costat positiu, «s'ha constatat la utilització del casc protector per part de la pràctica totalitat de les persones usuàries».

La regidora de Policia Local, María José Carrera, ha destacat «el caràcter pedagògic d'estes campanyes, amb l'objectiu de mantindre a la població correctament informada, garantir el compliment de la normativa, la seguretat i, en la mesura de les nostres possibilitats, contribuir a millorar la convivència veïnal».