La regidora de Presidència lamenta que l’EDUSI no haja obtingut la puntuació suficient per a optar a subvencions europees

Teresa García assegura que l'Ajuntament seguirà treballant per millorar l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat de cara a noves convocatòries d'estes ajudes europees
 
 
 
La regidora de Presidència, Teresa García, ha expressat la “decepció” del consistori al no haver resultat triats per a rebre fons europeus procedents de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI). La regidora subratlla que “havíem corregit totes aquelles facetes del projecte anterior que no van anar suficientment valorades en l'anterior convocatòria”.
 
El projecte de l'Ajuntament de Sagunt ha sigut valorat de forma molt positiva des del punt de vista de l'esforç per la reindustrialització, mentre que ha aconseguit menor puntuació en els apartats de digitalització i indústria 4.0. “L'anàlisi de la indústria 4.0 requereix no solament polítiques municipals i públiques sinó també la participació de les empreses i cert partenariat público-privat”, ha explicat García.
 
En este sentit, la regidora ha recordat que “considerem necessari, juntament amb la pròpia presentació de l’EDUSI, presentar també un projecte europeu d'innovació”. Així, el consistori ha complementat l’EDUSI amb un projecte dirigit a les Urban Innovative Actions, “ajudes que promouen els ajuntaments, però que han d'anar acompanyades tant de les associacions empresarials dels municipis com de diverses indústries per a poder aplicar-les”.
 
“Ens hem presentat també a aquesta ajuda per a complementar la pròpia EDUSI durant la tramitació de tot el projecte, i entenem que el fet de participar en aquesta convocatòria ens ajudarà a complementar l’EDUSI de la manera que fa falta per a poder presentar-la en la següent, i continuem treballant per a poder aconseguir finançament europeu per a les polítiques locals, especialment les municipals”, ha insistit García.
 
La regidora ha recordat que l'objectiu d'este treball és aconseguir introduir-se dins del finançament europeu. “Un ajuntament com el de Sagunt, amb els recursos que té i amb la carrera fiscal que té, sense optar a mecanismes de finançament alternatius com són els europeus està perdent una capacitat de recursos important i la capacitat tècnica per a poder optar a aquestes ajudes hauria de ser una obligació dins de les nostres tasques com a ajuntament, perquè al final es tracta de tenir un departament que aconseguisca ingressos extra per a l'Ajuntament i no podem perdre de vista aqueixa perspectiva”.
 
García ha assenyalat que el consistori no solament cerca obtindre vies alternatives de finançament, sinó també preparar la pròpia ciutat per a convergir amb les polítiques europees, “com estem fent en el cas dels residus, com estem fent en matèria de reindustrialització i com estem fent en matèria de patrimoni”.
 
La regidora ha subratllat que “no podem dependre exclusivament d'aquelles ajudes que facen altres administracions. Hem de reclamar aqueixes ajudes i hem d'exigir la col·laboració administrativa tant de la Generalitat com de l'Estat, però així mateix la Unió Europea té a la disposició dels ajuntaments uns recursos que en aquest ajuntament no estem aprofitant i hem d'aconseguir aprofitar-los”.
 
Així, “extremarem com ho estem fent el rigor tècnic i a més desenvoluparem també les relacions polítiques que fan falta per a apadrinar tot aquest tipus de projectes, i seguirem treballant perquè al llarg de la legislatura puguem tenir accés a aqueixos recursos per la via de la subvenció que siga i poder tenir aqueixos ingressos extra que ens fan falta per a poder engegar les polítiques europees”.
 
Finalment, García ha assenyalat que “en matèria d'economia circular, mobilitat, innovació i lluita contra l'exclusió social, hi ha una sèrie d'ajudes de manera periòdica i ha de ser la nostra obligació optar a les mateixes. I estem treballant a perfeccionar les convocatòries per a poder rebre-les”.