La regidoria d'Hisenda anuncia exempcions fiscals per a les activitats agràries afectades per les pluges dels últims mesos

L'Ajuntament, una vegada reba resposta del Ministeri, posarà els mitjans necessaris per tal que els afectats presenten les sol·licituds d'ajudes


El regidor d'Hisenda, Pepe Gil, s'ha reunit amb el vicepresident primer de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA), Cele Recatalà, per a estudiar la possibilitat de gestionar amb el Ministeri d'Hisenda l'exempció fiscal de l'IBI dels agricultors afectats pels danys produïts pels temporals de principis d'any. Quan l'Ajuntament reba la resposta del Ministeri corresponent, posarà els mitjans necessaris perquè els afectats presenten les sol·licituds, per la qual cosa de moment no n’hi ha termini de lliurament.
 
El delegat ha afirmat que, segons el Reial Decret/llei 2/2017 de gener pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels últims temporals, “l'Ajuntament està estudiant com posar en marxa el sistema perquè els agricultors que s'hagen vist afectats puguen beneficiar-se de l'exempció fiscal de l'IBI de rústica”. Esta ajuda és paral·lela a la ja anunciada fa unes setmanes que afectava totes les empreses perjudicades (turístiques, industrials, altres serveis, etc.), les quals podien acollir-se a esta norma, però per la via de reclamació i subvenció pels danys en infraestructures. “El que marca el Reial decret per al descompte de rústica és que, d'una banda, hi haja hagut danys en les finques i que estos es demostren a través d'informes individuals i que, per un altre, les propietats hagen d'estar assegurades per l'asseguradora agrària i que estos danys no hagen estat coberts ja, perquè són diferents als danys de les collites”.
 
A principis de febrer el delegat d’Hisenda va anunciar que es podien sol·licitar les ajudes per les pèrdues causades pels temporals destinades a pal·liar danys personals, en habitatge i béns, en establiments industrials, mercantils, agraris, marítimo-pesquers, turístics i d'altres serveis, en explotacions agrícoles i ramaderes, i per prestacions personals o de béns de persones físiques o jurídiques, el termini de les quals per a sol·licitar-les acaba el 28 de març de 2017.
 
En el cas de danys a establiments industrials, mercantils, agraris, marítimo-pesquers, turístics o d'altres serveis, havent sigut l'interessat indemnitzat pel consorci de Compensació d'Assegurances, es podrà concedir una subvenció de fins al 7% de la quantia de danys indemnitzables, fins a l'import màxim de 8.000 euros.
 
També podrien ser objecte d'ajudes els titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes, amb pòlisses emparades pel Pla d'Assegurances Agràries Combinats. Es podrà concedir una subvenció de fins al 70% dels danys valorats per un perit col·legiat, fins a un import màxim de 8.000 euros.