La Societat Anònima de Gestió de l'Ajuntament de Sagunt s'encarregarà de la gestió dels ecoparcs

El contracte signat entre la SAG i RPB dóna com resultat un balanç econòmic que permetrà una rebaixa de la taxa de brosses entre un 5 i un 10 %
  
La Societat Anònima de Gestió de l'Ajuntament de Sagunt ha signat un contracte amb l'empresa concessionària de la gestió de residus urbans del Consorci de Residus del Pla Zonal al que pertany la ciutat segons el qual l'empresa municipal, SAG, gestionarà la xarxa de ecoparcs consorciada del municipi. Aquest acord permetrà una disminució dels costos per a l'ajuntament que va a suposar una rebaixa de l'import de la taxa municipal per la prestació del servei de recollida de brossa.
 
D'aquesta forma, l'empresa concessionària, Reciclats Palancia Belcaire (RPB) ha subcontractat a la SAG la gestió del ecoparc fix situat en les proximitats del polígon SEPES i un ecoparc mòbil que es posarà en servei, “per tal d'aconseguir un adequat nivell d'eficiència i d'eficàcia”, segons s'arreplega en el contracte, en el qual també s'indica que el balanç econòmic de la gestió consorciada a favor del municipi de Sagunt se situa en més de 735.000 euros. 
 
Segons ha explicat l'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa: “amb aquest acord hem solucionat un assumpte que portàvem ja algun temps gestionant de tal manera que anem a poder reduir la taxa municipal de recollida de brossa que paguen els ciutadans entre un 5 i un 10 % i açò és sempre una bona notícia per a tots”.
 
La gestió comprèn la disposició del personal necessari per a l'obertura de les instal·lacions segons el calendari i horari establit, el transport dels residus a les instal·lacions de tractament i eliminació, el tractament i eliminació de residus perillosos, així com el manteniment i neteja de les instal·lacions.