FEDER EDUSI

L'Ajuntament de Sagunt renovarà les instal·lacions de l'edifici de Camí Reial per a fomentar la seua eficiència energètica

La inversió necessària s'aproxima al milió d'euros i està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea.

Gabinet de Comunicació (21-04-2022)

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat la inclusió d'una nova inversió aproximada d'un milió d'euros en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de la ciutat, l'EDUSI Join Sagunt, que està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea.

Aquesta iniciativa consisteix en la substitució de l'actual i obsolet sistema de climatització de l'edifici municipal de Camí Reial, basat en gasos d'efecte d'hivernacle per un nou sistema per aerotèrmia, molt més eficient i no contaminant. L'aerotèrmia és una tecnologia que extrau la major part de la seua energia de l'aire (al voltant d'un 75%), per la qual cosa no contamina. S'utilitza per a proporcionar climatització a l'estiu, calefacció a l'hivern i aigua calenta sanitària tot l'any.

La modernització de les instal·lacions de l'edifici del Centre Cívic Camí Reial és l'objectiu d'aquesta nova operació de l'EDUSI, dins de l'objectiu temàtic del programa d'Economia baixa en carboni. L'Ajuntament de Sagunt ha iniciat els tràmits per a executar la reforma de la instal·lació de climatització del Centre Cívic Camí Reial, on es presten diversos serveis administratius a la ciutadania i d'atenció al públic. Aquesta renovació té com a objectiu perseguir una major eficiència energètica mitjançant la instal·lació d'un sistema molt més sostenible i econòmic.

Aquesta reforma integral s'ha realitzat per a substituir un sistema de climatització centralitzat antic i obsolet, ja que qualsevol avaria per pèrdua de gas comporta el no funcionament de la zona de la instal·lació afectada, deixant sense climatització a les persones usuàries de l'edifici. Amb aquesta nova instal·lació adaptada a la distribució actual de les dependències, es disminuirà la contaminació acústica (ja que la tecnologia utilitzada és de les més silencioses del seu gènere) i s'aconseguirà un estalvi econòmic i energètic d'entre un 25 a un 35% respecte a un sistema de climatització centralitzat. Així doncs, aquest nou sistema tindrà la consideració d'energia renovable i permetrà millorar la classificació energètica de l'edifici.

L'import de l'actuació ascendisca a la quantitat de 955.020,49 €, dels quals el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), cofinança el 50% en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat “Join Sagunt” del Programa Operatiu plurirregional d'España FEDER 2014-2020.

El regidor delegat de Manteniment, Pepe Gil, ha explicat que l'anterior sistema elèctric i de climatització de l'edifici del camí Reial «a més de suposar un cost energètic important per a l'Ajuntament incomplia ja totes les normatives respecte a gasos, emissions de CO₂, etcètera», de manera que «aquesta actuació pretén reduir de manera considerable els consums i emissions a l'atmosfera».

«És evident que la millora de la qualitat i l'habitabilitat dels espais de l'edifici estarà més garantida que en el moment actual», ha subratllat l'edil.

Per part seua, la regidora delegada de l'EDUSI, Natalia Antonino, ha declarat que «amb l'adaptació d'aquestes instal·lacions, entre altres operacions de l'estratègia, fonamentem encara més el compromís de l'Ajuntament de Sagunt amb la lluita contra el canvi climàtic, fomentant la reducció del consum energètic, de l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la utilització d'energies més verdes i sostenibles».