PLE DE NOVEMBRE DE 2022

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt aprova el Pla Urbà d'Actuacions Municipals

Es tracta d'un document transversal, alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, estructurat en cinc eixos que busquen un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt va aprovar este dijous, en la seua sessió ordinària de novembre de 2022, el Pla Urbà d'Actuacions Municipals (PUAM), un document emmarcat en la convocatòria del Pla d'Inversions 2021+ de la Diputació Provincial de València per a municipis de més de 50.000 habitants i que s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides amb l'objectiu principal de fomentar una ciutat més habitable, justa, inclusiva, saludable, intel·ligent i sostenible.

La proposta, que va ser presentada pel departament de Medi Ambient i defensada per l'alcalde i regidor de l'àrea, Darío Moreno, va eixir avant amb els vots a favor de l'equip de govern municipal (PSOE, Compromís i Esquerra Unida); l'abstenció d'Iniciativa Porteña, Partit Popular, Ciutadans i grup no adscrit; i l'oposició de Vox.

Este document de caràcter estratègic local desenvolupa les línies d'actuació del municipi amb la finalitat d'incorporar els ODS i les prioritats futures respecte a obres i servicis en l'agenda urbana municipal, tot això basant-se en quatre pilars fonamentals de l'Agenda 2030 i que «vertebraran la transformació de Sagunt cap a una ciutat més verda, més digital, més cohesionada i inclusiva, i més igualitària» com són la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.

En este sentit, el Pla s'alinea específica i principalment amb l'ODS nº11 – Ciutats i comunitats sostenibles i en la seua elaboració s'ha tingut en compte la perspectiva de gènere, incloent-hi la reducció de les bretxes de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i hòmens com un dels objectius primordials en el plantejament de l'estratègia.

El PUAM estructura els seus objectius fonamentals en cinc eixos generals que contenen 18 objectius específics i 48 línies d'actuació en total. Els cinc objectius genèrics són el repte demogràfic; el repte social, la immigració i la igualtat; el repte econòmic; el repte ambiental i climàtic; i, finalment, la governança i el creixement intel·ligents.

D'igual manera, la participació ciutadana ha estat àmpliament present al llarg de tot el procés a través del Pla de Participació Ciutadana i de tota mena de processos de recol·lecció d'informació interna i externa mitjançant la recollida i incorporació d'aportacions i suggeriments de les àrees i servicis del propi Consistori, els òrgans representatius, els col·lectius ciutadans, els veïns i les veïnes, els consells de participació, el teixit associatiu i la societat saguntina en general, i incorpora, a més, mecanismes de transparència i bon govern.

«La participació ciutadana és clau», s'argumenta en el Pla, que perseguix «una participació plena i garantista on l'opinió de la ciutadania es veja reflectida en les actuacions i accions que es desenvolupen en anys pròxims a Sagunt».

Un ampli procés de Participació Ciutadana per a elaborar el PUAM

Pel que respecta a l'àmbit de la participació, s'han tingut en compte per a l'elaboració del PUAM els resultats d'iniciatives com ara Alcalde de Barri; els mecanismes participatius i de consulta de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integral (EDUSI), que es va presentar als onze consells sectorials municipals; el taller d'anàlisi de l'Estratègia de Rehabilitació de l'Entorn Construït (EREC); les reunions amb representants d'associacions i comunitats de veïns i veïnes en el marc de les Ajudes per a la Rehabilitació i Regeneració Urbana (ARRU) així com tallers participatius de reflexió i qüestionaris en línia i enquestes al veïnat en este àmbit; les reunions amb col·lectius singulars de mobilitat i una enquesta en línia per al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sagunt (PMUS); les diverses accions participatives per a la rehabilitació del passeig marítim del Port de Sagunt (enquesta en línia La teua mar, enquestes en xarxes socials, codi QR, enquestes a peu de carrer en els mercats, reunions deliberatives amb els consells consultius municipals); o el co-disseny de la plaça del Sol al Port de Sagunt.

El desenvolupament d'este Pla contempla la implementació d'accions a llarg termini, així com d'altres concretes a curt i mig termini. Al llarg de tot el procés s'han recaptat els assumptes que més preocupen a la ciutadania en el seu conjunt i que són els que han centrat les línies d'actuació. Entre estes preocupacions destaquen la importància de reforçar el paper d'una ciutat integrada, sense exclusió social i accessible, amb un espai públic i relació amb el territori de qualitat; promoure mesures d'adaptació al canvi climàtic amb la finalitat de reduir l'impacte del canvi climàtic; les possibilitats que oferixen el patrimoni, el desenvolupament més ampli de l'oferta cultural i l'enfortiment dels diferents elements culturals com a oportunitats de futur; l'envelliment de la població com a realitat i el repte que suposa reduir la bretxa digital per a no apartar a este conjunt de persones d'allò actual i quotidià; i promoure la cohesió social així com revertir la situació d'abandonament prolongat en el temps amb l'objectiu d'evitar l'aparició de problemes derivats de la degradació física i ambiental, l'aparició de situacions de marginalitat en estos complexos i en els seus entorns immediats.

«El Pla Urbà d'Actuacions Municipals de Sagunt ha de ser entés com un gran acord entre la ciutadania, com a usuària i destinatària final de la ciutat, i els principals agents socials, econòmics i institucionals per a definir el futur desenvolupament del municipi i, al seu torn, els mitjans per a aconseguir-ho», és la declaració d'intencions que manifesta el document.