S'obri la convocatòria pública anual destinada al foment de la igualtat entre dones i homes

La Junta de Govern Local, concedirà una subvenció màxima de 10.000 euros a repartir entre les diferents entitats que opten a aquesta convocatòria
Imagen 1
L’Ajuntament de Sagunt, ve realitzant en els últims anys una convocatòria pública anual destinada al foment de la igualtat entre homes i dones i a la prevenció de la violència de gènere. La convocatòria d’ajudes de l’Àrea d’Igualtat, està oberta des del dia 2 fins el 24 de setembre, i està publicada en la Sede Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt: http://sede.sagunto.es/es-es/tablonanuncios/Documents/2016_CONV_AYUDAS_FOMENTO_IGUALDAD.pdf
 
La Junta de Govern Local, concedirà una subvenció màxima de 10.000 euros a repartir entre les distintes entitats que opten a esta convocatòria. Les bases estan publicades en la pàgina web de l’Ajuntament, i es pot accedir  en este enllaç: http://sede.sagunto.es/es-es/tablonanuncios/Documents/edicto_bop_15jun2016.pdf
 
En declaracions de la Regidora Delegada de L’Àrea d’Igualtat, María Giménez: “L’acció de foment de la Igualtat de Gènere es configura com un mecanisme de col·laboració entre l’Ajuntament de Sagunt i les Entitats sense Ànim de Lucre per a la gestió d’ activitats considerades d’interès general  que complementaran i potenciaran els valors relacionats amb la igualtat efectiva entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere. És fonamental i necessari treballar en sinergies feministes, que de forma conjunta fomenten accions igualitàries i que lluiten contra la violència masclista, i des d’aquesta regidoria, vetllarem perquè així siga.”