Tres empreses es postulen com a candidates a executar les obres de la primera fase d'adequació dels jardins de la Gerència per a la seua obertura a l'ús públic com a parc

El pressupost d'execució de la Fase 1 ascendix a 2.257.710 €, comptant amb una subvenció de la Diputació de València d'1.450.000 € i amb una altra subvenció de 807.980 € del Fons FEDER de la Unió Europea

Una empresa valenciana, una altra radicada a Madrid i una UTE es postulen per a executar la primera fase de les obres que l'Ajuntament de Sagunt executarà amb finançament de la Diputació Provincial de València i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), amb la finalitat de condicionar la ciutat-jardí de la Gerència del Port de Sagunt i possibilitar la seua obertura a la ciutadania com a parc públic.

La Mesa de Contractació va procedir a l'obertura de les pliques, iniciant-se ara el procés d'estudi per part dels serveis tècnics municipals que valoraran la millor opció de les ofertes presentades. Després de la valoració tècnica i conseqüent determinació del contractista, el mes de desembre es completarà la presentació de documentació per part de l'adjudicatari, estant previst que el mes de gener puga formalitzar-se el contracte i donar inici les obres.

Cal destacar que l'àmbit d'actuació d'esta primera fase abasta la zona Est de la Gerència, espai delimitat entre el passeig central i l'Albereda.

Tenint en compte que el termini d'execució previst per a les obres de la Fase 1 és de 10 mesos, comptats a partir de l'acta de comprovació del replanteig de les obres, si no sorgixen contratemps, 2023 serà l'any en què puga veure's feta realitat esta obra tan demandada per la ciutadania.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha assegurat que «és una molt bona notícia que hagem rebut tres ofertes en esta licitació clau per a l'Ajuntament i ho és pel context, ja que vivim un moment molt difícil per a les administracions públiques en el qual moltes licitacions s'estan quedant desertes. Precisament per això, tindre estes tres ofertes garantix que el projecte puga seguir avant i, més enllà del context, recordem que és una licitació que és clau per al nostre Ajuntament i per a la nostra ciutat».

La Junta de Govern Local va aprovar el passat 14 d'octubre l'obertura de l'expedient per a adjudicar el contracte, així com el projecte redactat per l'empresa VETGES TU i MEDITERRANIA SL.P, amb un pressupost de licitació de 2.257.710 €. A més, també va aprovar els plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives.

El pressupost d'execució material de la Fase 1 ascendix a un import de 2.257.710 €. Per a finançar-ho l'Ajuntament de Sagunt compta amb una subvenció de la Diputació de València d'1.450.000 € aconseguida a través del Pla d'Inversions + de 2021 i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que cofinança 807.980 € en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat “Join Sagunt” del Programa Operatiu pluriregional d'España FEDER 2014-2020.

La superfície on s'actuarà és de 13.433,49 m², centrant-se principalment en la recuperació i reorganització de la circulació interior del recinte mitjançant camins i senderes per als vianants i per a mitjans de transport no motoritzats; així com mantindre l'estructura d'illes originals, rehabitant els espais verds que alberguen i realitzant un tractament de vegetació i fauna, a més de la instal·lació de cartelleria identificant les espècies autòctones; la instal·lació de xarxes, de xarxa elèctrica, il·luminació i aigua potable, entre altres; restaurar i reubicar aparcaments de bicicletes i, finalment, senyalitzar tot l'espai amb les condicions i recomanacions d'ús.

En eixe sentit, el regidor delegat de Contractació, Javier Raro, ha explicat que la Mesa de Contractació de l'Ajuntament de Sagunt es va reunir dilluns passat per a obrir els diversos sobres sobre el contracte d'obres d'urbanització de la Gerència: «A este procediment han concorregut tres empreses, tres ofertes, la qual cosa és una gran satisfacció donada la situació en la qual ens trobem en les diferents licitacions que s'estan donant en l'àmbit de la construcció. Ara seran les i els tècnics els que valoren les ofertes i confiem que ja en les pròximes meses de contractació ja fer una aposta d'adjudicació de l'empresa que haurà de dur a terme les obres en els pròxims mesos».

Donada l'extensa superfície de la Gerència esta licitació es referix a l'execució material de la primera fase del projecte global redactat per l'empresa d'arquitectura VETGES TU I MEDITERRANIA SL.P. que es dividix en tres fases d'actuació, totes elles obres completes.

Així mateix, Moreno ha manifestat que «parlem de la recuperació del costat Est dels jardins de la Gerència amb la consolidació de les edificacions allí presents. Tot això ens permetrà continuar creixent i posant en valor el nostre patrimoni industrial i, també, començar a plantejar usos per a tots eixos edificis a futur. Així que és una bona notícia que existisca interés empresarial per tirar avant esta licitació i esperem prompte comptar amb una adjudicació i que, amb això, comencen les obres».

D'eixa manera, esta operació es presenta per la necessitat de dotar a la ciutat de nous espais verds per a l'ús i gaudi de la ciutadania, mantenint el seu caràcter urbà i mediambiental, a més de conservar un espai singular degradat del passat industrial de Sagunt. La intenció principal és procedir a la seua obertura al públic com a parc urbà.