Audiència Pública de Ciutat per presentar la proposta del Pressupost de 2016

L'acte tindrà lloc en el saló d'actes del Centre Cívic Antic Sanatori, a partir de les 19 hores
Imagen 1Imagen 2
 
Reunió d'ahir per la vesprada a L'Ajuntament de Sagunt 
Aquesta vesprada a les 19 hores es realitzarà una Audiència Pública de Ciutat en la qual es presentarà la proposta de l'Equip de Govern (Compromís, EU, ADN Morvedre) de pressupostos per al pròxim any 2016. L'acte tindrà lloc en el saló d'actes del Centre Cívic Antic Sanatori de Port de Sagunt.
Cal recordar que el passat 17 de desembre, l'Equip de Govern va fer públic l'esborrany dels pressupostos per a 2016. Durant la presentació, es van mostrar uns pressupostos consolidats, finalment, en un total d'ingressos i de despeses equilibrades de 71,2 milions d'euros.
Aquestes quantitats es dividirien en 24,6 milions de despesa de personal, en 27,1 milions de despesa corrent (béns i serveis), 9,5 milions per al capítol d'inversions reals, 5,1 milions en transferències corrents, 3,5 milions en passius financers (pagament de deute) i 963.250 euros en despeses financeres, a més d'altres partides.
Segons la proposta presentada per l'Ajuntament de Sagunt es preveu ingressar 33,5 milions en impostos directes, 2,8 milions en impostos indirectes, 12,7 milions per cobrament de taxes, preus públics i altres ingressos, 14,9 milions per transferències corrents de l'Estat i d'altres administracions.
D'altra banda, ahir a la vesprada havia convocada una sessió extraordinària amb el Consell Econòmic i Social (CES) de Sagunt i posteriorment amb associacions i persones interessades per a informar sobre els pròxims pressupostos municipals. No obstant açò, diverses organitzacions de les quals conformen el CES (CC.OO. UGT, ASECAM, FACOSA i AVA/ASCOSA) van decidir no assistir a l'acte i han criticat que la convocatòria no contenia cap document per a l'estudi i anàlisi prèvia dels temes proposats, una documentació que van rebre el mateix dilluns, 28 de desembre, per correu electrònic. Així mateix, apunten que la convocatòria no hauria de ser extraordinària “davant uns assumptes que, per la seua naturalesa, haurien d'haver sigut tractats de manera ordinària i amb el temps suficient perquè l'Equip de Govern poguera tenir en compte l'opinió d'els qui conformem el CES”.
També insisteixen en els dies festius i inhàbils que intervenen entre la recepció de la convocatòria i el dia previst per a la realització de la reunió, ja que segons declaren, “han convocat al CES quan els pressupostos ja estan dictaminats en la Comissió Informativa i va al ple d'aquest dimecres dia 30, volent aparentar que es dóna participació quan en realitat s'utilitza el Consell com a mer tràmit, sense marge de maniobra”.
La regidora delegada d'Hisenda, Teresa García, ha declarat sobre aquest tema que: “Lamentem que no assistira part del CES perquè, evidentment, la convocatòria l'havíem fet perquè els estatuts obliguen que, quan es fan pressupostos, es presenten davant del CES. Som conscients de la premura dels terminis però era necessari este tràmit perquè hem preferit donar compte i poder explicar els pressupostos sent conscients que n'hi havia una premura en la convocatòria i entenent que hi ha poc temps per a estudiar-se la documentació, però es va a perdre una oportunitat de poder conéixer eixa informació de primera mà perquè nosaltres no només l'entregàrem sinó que també l'explicàrem ahir.
La ciutadania que va acudir, va fer les preguntes i les apreciacions que considerava oportunes i hem de dir que agraïm a totes les associacions de veïns que s'acostaren a informar-se sobre els pressupostos”

Reunió d'ahir per la vesprada amb associacion de veïns i col·lectius

Aquests col·lectius recorden a l'Equip de Govern el compromís que van adquirir el passat 29 d'octubre davant els agents socials de convocatòria com més prompte millor sobre assumptes que han de ser tractats en aquest òrgan, tals com a “plans d'ocupació, reindustrialització, autoritat portuària, pressupostos municipals, etc.”.

La delegada d'Hisenda també ha apuntat “que hi haurà més temps si és necessari tractar qualsevol tema que afecte el vessant econòmic dels pressupostos de la ciutat però que era preceptiu convocar abans que anaren a ple pels estatuts, i hem preferit fer-la encara que siga d'urgència a no fer-la i no complir, d'esta forma, amb els estatuts.

 

Demà van a ple els pressupostos, si s'aproven s'obrirà un termini d'al·legacions en el que també, si el CES ho considera pot fer les aportacions oportunes així com tota la ciutadania i després l'aprovació definitiva se durà a terme quan passe eixe període d’exposició pública, amb la qual cosa tampoc entenem la postura de l’oposició que demana deixar-ho sobre la taula per a poder estudiar el document per què és que n’hi ha un mes en el qual es pot estudiar i es poden fer les al·legacions corresponents”.

 

Segons el Pla Econòmic Financer, l'Equip de Govern té prevista una operació de crèdit de 5,6 milions d'euros per a cobrir les despeses de sentències a les quals s'han de fer front: 5 milions en l'expropiació del solar dotacional escolar de darrere de Ciutat Mar i 600.000 euros en una expropiació en barri de “Baix vies”. Les altres inversions s'afronten amb recursos propis amb la col·laboració d'ingressos extraordinaris.
En l'apartat de despesa social es preveu un total d'1 milió d'euros en ajudes d'emergència i es planteja la recuperació de la gestió directa de serveis com la Universitat Popular, el salvament i socorrisme en les platges o l'Escola d'Estiu.
Aquests costos de despesa i de reforç estructural de l'ajuntament repercuteixen en les inversions, ja que aquesta partida no va a ser molt gran. L'Ajuntament disposa de 9 milions d'euros corresponents a inversions però 5,6 milions estan lligats a pagar les sentències, amb el que finalment solament es disposa de 3 milions d'euros. Aquesta quantia s'utilitzarà en la Plaça de la Concòrdia, en la Sendera Blava (que unirà els passejos marítims de Port de Sagunt i de Canet d'en Berenguer), l'ampliació de la Domus Baebia (seu dels tallers de cultura clàssica), una intervenció en l'edifici municipal de Almardá per a millorar el seu ús cívic i en el nou pavelló d'handbol. Les altres inversions estan referides a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, segons han explicat els membres de l'Equip de Govern.