Conselleria concedeix una subvenció a l'Ajuntament de Sagunt per a finançar les despeses del Conservatori Joaquín Rodrigo

La subvenció concedida enguany supera en quasi 10.000 euros a la de l'any passat
Imagen 1

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit una subvenció de 88.593,07 € a l'Ajuntament de Sagunt, amb destinació a finançar les despeses de funcionament del Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo. Esta ajuda va ser publicada en el BOP de València de 09/01/2017. La subvenció concedida enguany supera en quasi 10.000 euros a la de l'any passat que va ser de 78.638,63 €.

A més la Junta de Govern va aprovar, el divendres de la setmana passada, la convocatòria de Subvenció per a Activitats Complementàries en Educació per a que els centres educatius i les AMPA puguen sol·licitar projectes subvencionables d'activitats escolars complementàries.

També es va aprovar la convocatòria de les beques per a cursar estudis oficials en el Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt per a este curs acadèmic. Ambdues convocatòries estan a l'espera de la seua publicació al BOP, que es preveu es produïsca en els pròxims dies perquè s'inicie el termini de lliurament de sol·licituds.

La convocatòria per a cursar estudis oficials en el Conservatori de Sagunt es publicarà tant en la Base de dades Nacional de Subvencions com en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt, així com en el tauler d'anuncis del Conservatori.