PLE DE LA CORPORACIÓ

La Corporació Municipal es reunirà presencialment per a celebrar el Ple Ordinari de novembre

Serà este dijous 25 a les 9.00 hores i la ciutadania podrà participar per telèfon i presencialment a partir de les 11.00 hores en l'apartat de precs i preguntes. En esta ocasió no es podrà retransmetre en directe pel canal de YouTube i la web municipal a causa de problemes tècnics

L'Ajuntament de Sagunt celebrarà este dijous 25 de novembre, en horari de matí, a partir de les 9.00 hores, el Ple Ordinari de la Corporació Municipal. Es desenvoluparà de manera presencial però, en compliment de les normatives d'aforament, prevenció i seguretat enfront de la COVID-19, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial solament estaran presents els i les edils dels diversos grups polítics amb representació.

En esta ocasió, no es podrà retransmetre el Ple en directe a causa de problemes tècnics, de manera que la ciutadania, els mitjans de comunicació i les persones interessades només el podran seguir en diferit quan es publique la gravació en el canal de YouTube del Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament, en la pàgina web municipal i en les xarxes socials del Consistori. S'està treballant per solucionar este impediment i este servei es reprendrà tan prompte com siga possible en futures sessions plenàries.

Des que es va recuperar la presencialitat dels regidors i les regidores, la ciutadania podia intervindre per telèfon. Esta vegada, a més de per telèfon, ho podrà fer també presencialment, però sense romandre en el Saló de Plens. És a dir, no es deixarà entrar al públic general a l'edifici, només a les persones que vagen a intervindre. En arribar hauran de comunicar-ho i romandran fora de la sala, mantenint les mesures de seguretat sanitària, fins que se'ls avise. Una vegada acabada la seua intervenció, hauran d'abandonar l'edifici.

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, presidirà el Ple i la ciutadania podrà intervindre en el torn de Precs i preguntes a partir de les 11.00 hores, aproximadament. En este sentit, tota persona que desitge participar telefònica o presencialment en el Ple en eixe torn haurà d'enviar un correu electrònic abans de les 8.00 hores del propi dijous 25 a participacionpleno@aytosagunto.es o a participaciople@aytosagunto.es, indicant en l'assumpte: “Prec/Pregunta + nom complet de la persona en qüestió”. Dins del missatge haurà d'incloure les seues dades personals (nom, cognoms, DNI i telèfon de contacte). Una vegada realitzat el procés, la persona haurà d'esperar que li telefonen per a entrar en directe per via telefònica per a realitzar la seua intervenció.

Totes les peticions de participació que arriben més tard de l'hora indicada no podran atendre's per raons organitzatives.

Així mateix, es comunica que sobre les 11.15 hores hi haurà un recés.

L'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple és el següent:

 

ORDRE DIA SESSIÓ ORDINÀRIA PLE CORPORACIÓ DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE DE DOS MIL VINT-I-UN

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA

SECRETARIA GENERAL:
1. Expedient 883819C: Aprovació acta sessió Extraordinària Ple 211020.
2. Expedient 883859H: Aprovació acta sessió Ordinària Ple 211028.
3. Expedient 866358A: Rectificació errades acta sessió Ordinària Ple 210930.
4. Expediente 884648D: Modificació Comisions informatives permanents i especials.

SERVEIS SOCIALS
5. Expedient 877187Q: Aprovar estudi i y pla d’actuació programa "Sagunt ciutat amigable amb les persones majors".

TURISME
6. Expedient 863879H: Adhesió de les oficines Tourist Info al programa de punts d’informació col·laboradors (PIC) dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

PREMSA
7. Expedient 788341T: Suscripció diari El País 2020.

PLATGES
8. Expedient 872404Y: 2020 REC INDEGUTS-MASUNO AUDITORIA INT-EXT-PLATGES.

PROMOCIÓ ECONOMICA
9. Expedient 873309E: INNPULSO.

RECURSOS HUMANS
10. Expedient 870525N: REGLAMENT DE TELETREBALL.

POLICIA LOCAL
11. Expedient 860504W: PROPOSTA FELICITACIÓ PUBLICA 5/21 FE (5032-8879).
12. Expedient 860512F: PROPOSTA FELICITACIÓ PUBLICA 6/21 FE (2351-9611).

CONTRACTACIÓ
13. Expedient 150997T: Contracte de servicios denominat servei d’ajuda a domicili (SARA). Exp. 19/19-C.

PLANEJAMENT
14. Expedient 137977K: PAI UA 5-BARRI CHURRUCA E03/06PL.

GESTIO TRIBUTARIA
15. Expedient 850062R: Reconeixement extrajudicial de crèdits Relació O/2021/57.

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
16. Expedient 873926M: Exp. 2/21 de Canvi d’Afecció finançament partides pressupostàries de l’annex d’inversions finançades mitjançant préstec.

SECRETARIA GENERAL
17. Expedient 884562J: Proposició diversos grups polítics sobre el "Día de la Infància 2021".
18. Expedient 884566P: Proposició PSOE sobre el 25N.
19. Expedient 884569T: Proposició PSOE sobre dotació d’educadores en Centres Educatius del Municipi.
20. Expedient 884582M: Proposició COMPROMÍS Decret Ministerial Agricultors.
21. Expedient 884584P: Proposició COMPROMÍS sobre el 25N.
22. Expedient 884586R: Proposició IP finalització Vía Verde en Port de Sagunt.
23. Expedient 884593C: Proposició IP sobre Conveni entre l’Excm. Ajuntament de Sagunt i el Casino Recreatiu i Cultural de Port de Sagunt.
24. Expedient 884596F: Proposició PP suport a la Declaració de la FVMP en el 25N.
25. Expedient 884600M: Proposició PP i EU esmenes als pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat Valenciana.
26. Expedient 884609Z: Proposició CIUTADANS en defensa de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
27. Expedient 884748R: Proposició VOX Día Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.
28. Expedient 884613E: Proposició del Regidor no adscrit sobre Marca Local.

 

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL

SECRETARIA GENERAL
29. Expediente 880972Y: Donar compte resolucions d' Alcaldia i dels seus Regidors i Regidores delegades adoptades des de la dació de comptes formulada en l' anterior sessió.

SERVEIS SOCIALS
30. Expedient 699914D: Sol·licitud subvenció nominativa 2021 a Conselleria d’Igualtat.

CONTRACTACIÓ
31. Expedient 335706J: Contracte d’obres denominat construcció de l’institut d’educació secundària núm. 5 (SARA). Exp. 102/19-C.

OFICINA PRESSUPOSTÀRIA
32. Expedient 850280W: INFORMACIÓ AL PLEN III TRIMESTRE 2021.
33. Expedient 857161C: Cost efectiu dels Serveis exercici 2020.

INTERVENCIÓ
34. Expedient 883751H: INFORME AUDITORIA ANUAL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EXERCICI 2020.

 

PRECS I PREGUNTES.