Demà entrarà en funcionament la climatització provisional del Mercat Municipal del Port de Sagunt

En aproximadament sis setmanes s'instal·larà la climatització definitiva. La inversió d'estes dues actuacions superarà els 71.000 euros (IVA inclòs)
Imagen 1Imagen 2
 

El regidor de Contractació, Pepe Gil, ha confirmat que demà al matí està previst que entre en funcionament la climatització provisional del Mercat Municipal del Port de Sagunt, ja que la climatització definitiva no estarà instal·lada fins a, aproximadament, dins de sis setmanes. Sobre este tema, el regidor de Contractació ha declarat que “com ara s'ha desbaratat alguna de les màquines, anem a posar una solució momentània fins que les màquines definitives puguen estar instal·lades”.

La Junta de Govern Local celebrada el passat divendres, va adjudicar el contracte de subministrament per a la substitució dels equips de climatització a l'empresa Genera Cuatro SL per un import total de 61.526 euros (IVA inclòs). Les màquines de climatització d'este tipus d'edificis no estan prèviament fabricades, sinó que cal construir-les des de zero, a propòsit, per a estos edificis, i en este cas està previst que tarden sis setmanes en fabricar-les i instal·lar-les. Mentrestant, s'ha d'instal·lar una climatització provisional que entrarà en funcionament demà.
 
Esta mesura provisional suposa una inversió (entre el lloguer dels aparells i la seua instal·lació) que superarà els 10.000 euros. En este sentit, el regidor de Comerç i Mercats, Sergio Moreno ha explicat que estava previst que la instal·lació estiguera preparada durant el mes de juny encara que, lamentablement, ha anat allargant-se per temes estrictament tècnics i s’ha hagut de cercar una solució provisional”.
 

Pepe Gil ha conclòs que “el procés de licitació s'ha anat ajornant perquè ha hagut diverses al·legacions per part dels licitadors i, per tant, s'han hagut de fer diferents informes per part dels tècnics per a poder resoldre els problemes que han sorgit”.