El Centre Solidari d’Aliments de Sagunt rep una subvenció municipal de 60.000 euros

La subvenció que va ser aprovada en Junta de Govern Local, s'ha incrementat 10.000 euros pel que fa a l'any passat
Imagen 1Imagen 2
La Junta de Govern Local va aprovar la subvenció per al finançament del projecte “Manteniment del Centre Solidari d’Aliments de Sagunt durant de 2015” per un import de 60.000 euros, 10.000 euros més que en 2014. 
 
La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha explicat que “L'objectiu del conveni del Centre Solidari d’Aliments i l'Ajuntament de Sagunt és la concessió de subvencions la finalitat de les quals és la implementació i el manteniment d'un recurs que, de forma coordinada amb altres entitats locals o per si mateix, contribuïsca a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de la població en situació de vulnerabilitat social”.
 
El Centre Solidari d’Aliments de Sagunt té entre les seues finalitats la recollida i compra d'aliments i productes de primera necessitat per a lliurar-los a persones del municipi, físiques o jurídiques sense ànim de lucre, que entre les seues funcions i competències tinguen establit atendre necessitats bàsiques. Amb aquest projecte es contribueix a pal·liar els efectes de la situació de vulnerabilitat en la qual es puguen trobar famílies del municipi que, per l'actual situació, no disposen de mitjans econòmics per a cobrir les necessitats bàsiques de subsistència. La subvenció també es podrà destinar a despeses de retribucions al personal, material especifique de l'activitat, assegurances, despeses de reparació i manteniment, despeses d'assessoria fiscal, laboral o comptable i subministrament d'energia elèctrica i comunicacions.
 
Per la seua banda, el departament de Serveis Socials realitza activitats de caràcter preventiu, assistencial i d'integració social com a gestor dels serveis públics de la comunitat i adopta mesures per a promoure les activitats i serveis que satisfacen les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.