El Consell d'Aigües de Sagunt baixa les tarifes de les boques d'incendi i dels comptadors d'aigua

La tarifa de les boques d'incendi baixa un 50% i la dels comptadors de 15 mil•límetres un 20%. Aquesta mesura es farà efectiva quan l'aprove el Ple i s'aplicaria a finals d'any
El Consell d'Aigües de Sagunt, celebrat ahir, va acordar baixar les tarifes de les boques d'incendi a la meitat i la dels comptadors d'aigua de 15 mm en un 20%. L’acalde de Sagunt i president d'Aigües de Sagunt, Quico Fernández, ha destacat que la millora en la gestió ha repercutit favorablement en l'economia de més de 30.000 ciutadans: “Després d'un any de gestió, hem aconseguit millorar el funcionament de l'empresa pública mixta Aigües de Sagunt amb un benefici que ens permet rebaixar les tarifes, tal com vam avançar en el seu moment. En concret, la rebaixa que afecta a més de 30.000 ciutadans és la dels comptadors de 15 mm de telelectura, que serà d'aproximadament un 20%. D'altra banda, també atenent a una de les queixes d'aquelles persones que disposaven d'una boca d'incendis i que estaven pagant una tarifa absolutament exagerada, l'hem rebaixada un 50%”.
 
Per la seua banda, José Vicente Muñoz, delegat d'Aigua de l'Ajuntament de Sagunt, ha destacat que “la millora de la marxa de l'empresa ha permés satisfer una de les demandes de la ciutadania, que considerava que els càrrecs per aquest concepte eren massa elevats”.
 
Aquesta rebaixa en les tarifes, que es va aprovar amb el vot favorable del soci privat de l'empresa i de tots els grups polítics excepte ADN Morvedre i IP, es farà efectiva després de l’aprovació en Ple i s’aplicaria a finals d'any.
 
L'alcalde també ha manifestat que aquesta situació encara podrà millorar “perquè en pròxims exercicis estudiarem els blocs tarifaris per a ajustar al màxim els preus de les tarifes i que els ciutadans no paguen per l'aigua més del que han de pagar. A més, els veïns han de saber que una bona part de la tarifa que paguen de l'aigua no és directament responsabilitat de l'ajuntament, sinó que depèn d'altres administracions que intervenen en tot el procés que permet que l'aigua arribe a les cases. En qualsevol cas hem ajustat el funcionament de l'empresa i el nostre objectiu és que funcione encara millor i els ciutadans ho noten en la seua butxaca i en el servei que prestem”. En aquests moments, segons Fernández, el rendiment de la xarxa d'aigües és molt superior a la mitjana de municipis, ja que es perd molta menys aigua que es perdia abans de crear l'empresa per les inversions fetes en la xarxa: “I encara podria realitzar-se un balanç més satisfactori si el govern anterior del Partit Popular haguera sigut més responsable. Perquè quan es va constituir l'empresa mixta es va dipositar un cànon de 12 milions d'euros, 2.000 milions de les antigues pessetes, que no va ser destinat a la millora de la gestió integral de l'aigua, sinó que es va destinar a coses que no tenien res a veure amb l'aigua. I açò en aquests moments ens haguera permès rebaixar encara més les tarifes”.
 
José Vicente Muñoz apunta que també es van tractar altres assumptes importants per a la societat, com l'aprovació del pressupost i inversions per al pròxim any, complint d'aquesta manera amb la reglamentació que afecta a les societats de capital majoritàriament públic.
 
A més, el regidor d’Aigua ha destacat que “es va informar sobre els contenciosos que actualment manté la societat amb l’EPSAR, pels càrrecs que aquesta realitza per la compra d'aigua, i amb el Consorci pel deute que mantenen la resta d'ajuntaments de la comarca amb l'empresa. La reclamació d'aquests imports, juntament amb la millora en el rendiment del proveïment per la implementació de les inversions en sectorització i telelectura, fan suposar que les tarifes de proveïment en els pròxims anys van a continuar congelades o fins i tot descendir, ja que es continuarà millorant el rendiment i açò va a permetre que la factura per la compra d'aigua disminuïsca. Aquest descens repercutirà en la mesura del possible en els usuaris. Per a finalitzar, es va encarregar la realització d'un estudi per a dotar d’hidrants contra incendis a totes les urbanitzacions del terme municipal”.