El fórum del Pla Estratègic de Reindustrialització del Camp de Morvedre s'ampliarà fins a setembre

La finalitat és aportar una visió sobre les accions a prioritzar dins del pla i incorporar noves propostes com a últim pas abans de la seua aprovació
Imagen 1Imagen 2
Ahir es va realitzar la sessió de conclusions del fórum en la qual es va decidir ampliar els treballs del mateix per tal d’aportar una visió sobre les accions a prioritzar dintre del pla com a últim pas abans de la seua aprovació.
 
Igualment s’aportaren noves accions dintre de varies línies estratègiques que cal incorporar i avaluar econòmicament, com per exemple la intriducció de línies relacionades amb el foment de l’economia social i el cooperativisme com a línea del foment de l’emprenentatge.
 
És per això i en atenció i agraïment a totes les entitats que están participant, s’ha ampliat la duració d’aquest fórum fins a setembre per a que es recullen aquelles aportacions i per a que es destaquen aquelles accions a prioritzar dintre del pla. També recollint suggerències d’altres forces polítiques, remarcant que l’ERICAM és un document obert i inclusiu que ha de tindre aplicabilitat en curt, mitjà i llarg termini.
 
D’altra banda, respecte a les valoracions que ha fet un grup minoritari de l’oposició a l’ajuntament de Sagunt, la regidora de Presidència Teresa Garcia lamenta “la falta de respecte a un treball obert, participatiu i col·lectiu on s’impliquen agents socials, empresarials, universitat, centres d’FP, instituts tecnològics i altres ajuntaments de la comarca sense importar el color polític ni les visions sectàries. En este sentit cal destacar la col.laboració de l’Ajuntament de Canet i les Mancomunitats de les Valls i la Baronia”.
 
La regidora explica que “nosaltres continuem treballant en positiu de manera oberta i participativa amb humilitat, constància i coherència, dia rere dia, per millorar el nivell de vida i el benestar dels ciutadans i de la societat civil. Lamentablement, altres se dediquen a l’insult i a la crítica destructiva perquè per a ells és més important la difamació que el diàleg i l’aportació positiva pel benestar dels ciutadans”.
 
La regidora de la presidència ha recordat que cap subvenció europea és possible sense que hi haja un treball previ de planificació estratégica basada en la participación pública, com aquest, i que per tant “aquest Pla és la clau i el punt de partida per optar a recursos que aquesta ciutat no s’ha plantejat en anys. I no només això, el propi pla constitueix una fulla de ruta per a excutar diferents accions que puguen atraure activitat econòmica a la comarca i que lluiten contra l’atur i la desocupació, amb la qual cosa, les estratègies a la contra són poc inteligents”.

Teresa García ha conclòs que aquest projecte “construeix comarca i vertebra la comunicación i la participación activa dels agents socials i empresarials en materia d’ocupació i creixement econòmic, com poden ser els Pactes Territorials per l’Ocupació, que en el Camp de Morvedre encara no están desenvolupats, o el Pacte per la Industria del Camp de Morvedre, novedós en el País Valencià, però molt treballat a altres zones com Euskadi”.

Cal recordar que El Pla Estratègic s'enquadra dins de ERICAM i pretén configurar una aliança estratègica per a impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació de llocs de treball i millorar la cohesió social i la sostenibilitat de la indústria del Camp de Morvedre. El document està constituït per sis línies estratègiques d'actuació:

Línia estratègica 1. Atracció d'empreses, creixement empresarial en àrees d'especialització intel·ligent i sostenible, i lluita contra l'atur.

Línia Estratègica 2. Millora i adquisició de capacitats per part del capital humà i foment de les iniciatives emprenedores.


Línia Estratègica 3. Foment i potenciació del I+D+I en les empreses.

Línia Estratègica 4. Promoure els processos d'internacionalització de les empreses.

Línia Estratègica 5. Infraestructures al servei de la reindustrialització i la internacionalització.

Línia Estratègica 6. Promoció i suport a la transició cap a economies baixes en Carboni.