El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà demà el Ple extraordinari en directe

Els interessats podran veure’l a partir de les 11 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals


El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple extraordinari en directe demà, 5 de maig. Els interessats podran veure’l a partir de les 11 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats puguen descarregar-lo i veure’l.

L'enllaç directe a l'emissió és el següent: 
 
 
S'adjunta ordre del dia de la sessió:

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA.

1.- PERSONAL: Dictamen modificació puntual Relació de Llocs de Treball per segona activitat Policia Local.

2.- TURISME: Dictamen aprovació protocol de col·laboració amb Generalitat Valenciana, Diputació Provincial de València i ajuntaments de la comarca del Camp de Morvedre, Pla de Dinamització i Governança Turística del Camp de Morvedre.

3.- INTERVENCIÓ: Destí superàvit. Dictamen suplement de crèdit.

4.- INTERVENCIÓ: Destí del superàvit Consell Local Agrari. Dictamen suplement crèdit.

5.- INTERVENCIÓ: Dictamen canvi d'afecció préstec 01/17.

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L'ACCIÓ DE GOVERN LOCAL.

6.- INTERVENCIÓ: Donar compte informació sobre execució pressupostària i moviment de la tresoreria, estabilitat pressupostària i de la Llei de Lluita contra la morositat (Ajuntament, Consell Agrari, SAG i Aigües de Sagunt), i del Pla d'Ajust del PMP i del PMP Ajuntament, Consell Agrari i SAG; 1er. Trimestre 2017.