El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà demà el Ple Ordinari en directe

Els interessats podran veure-ho a partir de les 9 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals
 

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà en directe el Ple ordinari de demà, 23 de desembre. Els interessats podran veure-ho a partir de les 9 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt (www.sagunto.es); en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats puguen descarregar-ho i veure-ho. 


L'enllaç directe a l'emissió és:

http://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090232


S’adjunta ordre del dia: 

PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA

 

1. PERSONAL: Exp. 768/16-PS. Dictamen aprovació Relació de Llocs de Treball per a exercici 2017.

2. SERVEIS SOCIALS: Dictamen actualització membres Consell de Persones Majors de Sagunt.

3. SERVEIS SOCIALS: Dictamen actualització membres Consell Sectorial de Benestar Social.

4. MEDI AMBIENT: Exp. 33/2016 AY. Dictamen aprovació modificació puntual Conveni Marc entre la Generalitat Valenciana i Ecoembes.

5. SECRETARIA GENERAL: Exp. 52/6-V. Proposició aprovació noves tarifes d’aigua i clavegueram per a l’exercici 2017.

6. SECRETARIA GENERAL: Exp. 85/16-M. Proposició diversos grups polítics sobre Accés Universal a la Vivenda.

7. SECRETARIA GENERAL: Exp. 86/16-M. Proposició PP sobre finançament municipal.

8. SECRETARIA GENERAL: Exp. 87/16-M. Proposició PP per a la millora accessos camps de Xulla i Saguntí.

9. SECRETARIA GENERAL: Exp. 88/16-M. Proposició EUPV per al reconeixement al poeta Marcos Ana.

10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 84/16-M. Proposició C’S per a

l’actualització/elaboració catàleg RPT.

 

SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN

LOCAL

 

11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 163/16-C. Donar compte canvi membre Consell Administració Aigües de Sagunt, SA, a proposta d’EUPV.

12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 168/16-C. Donar compte delegació en regidora Sra. Antonino comeses específiques Turisme, Majors i Agermanament.

13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 172/16-C. Donar compte delegació en regidor PSOE, Sr. Miguel Chover Lara, comeses específiques de Promoció Econòmica i Esports.

14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 173/16-C. Donar compte canvi delegació especial Aigua a favor de regidora Sra. Roser Maestro Moliner.