El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà esta vesprada el Ple Extraordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 18 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple Extraordinari en directe esta vesprada. Els interessats el podran veure a partir de les 18 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 


L'enllaç és el següent:


http://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090237


Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:


PART PRIMERA: PART RESOLUTÒRIA


1. SECRETARIA GENERAL: Expte. 25/17-M.- Declaració institucional per la llibertat d'expressió i en contra de l'odi.


2. URBANISME: Expte. 3/2017-Pl.- Dictamen sol·licitud municipal de delimitació del Paratge Natural Municipal de Romeu.


3. URBANISME: Expte. 327/86-PT.- Dictamen obertura expedient municipal encaminat a determinar el grau d'incompliment per l'empresa concessionària.


4. URBANISME: Expte 327/86.- Dictamen pronunciament municipal desfavorable al plec de condicions tècniques proposat per la Conselleria de Medi Ambient.