El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà esta vesprada el Ple ordinari en directe

Els interessats el podran veure a partir de les 18 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt, Facebook, Twitter, en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals

El Gabinet de Comunicació de l'Ajuntament de Sagunt emetrà el Ple ordinari en directe esta vesprada. Els interessats el podran veure a partir de les 18 hores en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt; en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació, concretament, en Facebook i Twitter; en una plataforma de streaming i en les pàgines web d'alguns mitjans de comunicació locals. Posteriorment, l'enllaç del vídeo es publicarà en les xarxes socials del Gabinet de Comunicació perquè els interessats el puguen descarregar i veure. 

L'enllaç és el següent:

https://shares.enetres.net/live.php?source=CoreV1&v=D4CBF6C412E946168F7BDB97B93939090239

Cal destacar que els punts que es tractaran en l'ordre del dia són:

1. SECRETARIA GENERAL: Aprovació, si escau, actes sessions anteriors: 18.octubre.2016, 25.octubre.2016 i 4.novembre.2016.

2. SECRETARIA GENERAL: Exp. 18/17-V. Ratificació delegació Secretaria Consell Assessor Patrimoni de la Humanitat en Sra. FSM.

3. SECRETARIA GENERAL: Exp. 21/17-V. Ratificació delegació Secretaria Delegació Secretaria Consell Assessor de Patrimoni en Sra. SSV.

4. PERSONAL: Dictamen autorització compatibilitat Sra. RMA.

5. CULTURA: Dictamen modificació membres Consell Assessor de Patrimoni.

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 21/2017-AY. Dictamen nomenament representants veïnals en el Consell Econòmic i Social de Sagunt.

7. PROMOCIÓ ECONÒMICA: Exp. 21/2017-AY. Dictamen nomenament representants suplents d'UGT en el Consell Econòmic i Social de Sagunt.

8. MAJORS: Dictamen canvi representants en consell Municipal de Majors de Sagunt per part de diverses associacions.

9. SECRETARIA GENERAL: Exp. 36/17-M. Declaració Institucional contra Pressupostos Generals de l’Estat.

10. SECRETARIA GENERAL: Exp. 37/17-M. Proposició Compromís, esmena als Pressupostos Generals de l’Estat.

11. SECRETARIA GENERAL: Exp. 38/17-M. Proposició Compromís, EUPV, ADN i PSOE sobre zones forestals estratègiques.

12. SECRETARIA GENERAL: Exp. 39/17-M. Proposició PP, concessió ajudes per a l’adequació de les seues seus a entitats festives i culturals.

13. SECRETARIA GENERAL: Exp. 40/17-M. Proposició EUPV de suport al poble sahrauí.

14. SECRETARIA GENERAL: Exp. 41/17-M. Proposició EUPV de reprovació al delegat del Govern per denúncies als ajuntaments.

15. SECRETARIA GENERAL: Exp. 42/17-M. Proposició IP per al rescat del servei de l’aigua potable.

16. SECRETARIA GENERAL: Exp. 43/17-M. Proposició ADN sobre transfòbia.

17. SECRETARIA GENERAL: Exp. 44/17-M. Proposició PSOE sobre gestió pública Sanitat.

18. SECRETARIA GENERAL: Exp. 45/17-M. Proposició PSOE, al·legacions a pressupostos generals de l’Estat.

19. SECRETARIA GENERAL: Exp. 35/17-M. Proposició Cs, norma municipal sobre serveis per treballs en benefici de la Comunitat.


SEGONA PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DE L’ACCIÓ DE GOVERN LOCAL

20. BENESTAR SOCIAL: Exp. 24 i 27/17-AY. Donar compte actualització dades representants entitats en consell Municipal Benestar Social de Sagunt.

21. SECRETARIA GENERAL: Donar compte resolucions de l’Alcaldia, resolucions regidor-delegat d’Administració Local i Transparència, resolucions regidora-delegada de Benestar Social, resolucions regidor-delegat Política Territorial i Sostenibilitat, resolucions regidora-delegada d’Economia i Hisenda, resolucions regidor-delegat de Cultura i resolucions regidor-delegat d’Oci i Temps Lliure.