El grup La Dula presenta el seu projecte i realitza la seua primera comissió

La Dula serà el grup encarregat de fer d'enllaç amb els barris dins del pla de Participació Ciutadana presentat la setmana pasada
Imagen 1
El grup La Dula, ha realitzat, en el Centre Cívic de Port de Sagunt, la presentació del projecte i la primera reunió de comissió a càrrec del grup dinamitzador de Participació Ciutadana. La finalitat d'aquesta comissió és donar a conèixer i fer partícip a la ciutadania aquesta comissió de seguiment en matèria de diagnòstic participat de necessitats socials.

La Dula farà d'enllaç amb els barris, segons el pla de Participació Ciutadana que es va presentar en l'Ajuntament de Sagunt. Per a aquesta primera reunió, el grup La Dula, juntament amb diversos representants de diferents col·lectius del teixit associatiu, van explicar com pretenen difondre la Participació Ciutadana mitjançant la realització de tallers d'autodiagnòstic de les necessitats i millora dels serveis socials de la ciutat, enfocats a la salut comunitària, igualtat de gènere i col·lectius vulnerables.

Segons declara La Dula, la convocatòria va ser tot un èxit, ja que van acudir la major parteix les associacions convocades, la qual cosa demostra l'interès i la implicació de la ciutadania en les qüestions públiques, clau per a detectar les necessitats del veïnat i poder determinar la manera de satisfer-les.
 
L'Ajuntament de Sagunt ha engegat un pla estratègic de Participació Ciutadana en el nostre municipi amb l'objectiu d'elaborar un diagnòstic adequat a unes necessitats ciutadanes concretes, per a açò, es van a posar a la disposició dels veïns una sèrie de mecanismes perquè participen més directament en el model democràtic. La intenció final és mobilitzar a la ciutadania per a arribar en un futur a elaborar uns pressupostos participatius que són una eina de gestió de la ciutat, mitjançant la qual els ciutadans pot proposar i decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals. El pressupost destinat a aquest projecte serà de 21.000 euros.