El Pla de Formació per als treballadors de l'Ajuntament contempla 29 accions formatives en 2015

La delegació de Personal té com a objectiu millorar els serveis que s'ofereixen des de l'Administració a través dels diferents cursos
Imagen 1
El Pla de Formació, destinat als treballadors de l'Ajuntament de Sagunt, per a l'any 2015 compta amb 29 accions formatives que s'han dissenyat amb l'objectiu d'afavorir una gestió eficient que, dins de la naturalesa pròpia de l'Administració, promoga l'ús de les noves tècniques de gestió pública i la capacitació dels recursos humans, sobretot, en el desenvolupament eficaç dels serveis públics d'aquesta Corporació.

La regidora delegada de Personal, Concha Peláez, ha explicat que: “Aquest pla és el resultat després de les negociacions dutes a terme amb els sindicats que formen la taula de negociació en el qual entre tots hem sabut arribar a un acord per a oferir la formació mes completa que abaste diferents àmbits”. Peláez ha afegit que: “Per part de l'Equip de Govern volem mitjançant aquest pla, oferir una formació adequada als empleats municipals tenint en compte les necessitats actuals d'aquesta administració, però també seguir progressant amb la finalitat de millorar els serveis que des d'ací es presten. Entenem que la formació és vital per a avançar cap al futur i per a anar modernitzant els serveis d'aquesta administració i que puguen donar resposta a les peticions de la ciutadania”.

Les 29 accions formatives amb les quals explica aquest pla, estan agrupades per àrees de gestió com el són: administració electrònica, jurídic-procedimental, noves tecnologies informació i comunicació, polítiques d'igualtat, adreça i gerència pública, idiomes / llengües, informació i atenció al públic, prevenció riscos laborals, recursos humans, responsabilitat social i mediambiental, transparència i bon govern i unió europea. A més, enguany, també hi haurà accions formatives d'innovació i creativitat en organitzacions públiques respecte a anys anteriors com el són les següents: Conducció Policial, treball en equip, burnout, protocol d'actuació en actes de terrorisme yihadista, llei de transparència, entre uns altres.

L'elaboració del Pla de Formació pretén consolidar una oferta formativa vinculada a les necessitats de l'administració per a la millora en la prestació dels serveis públic, per a mantenir l'equilibri entre una oferta estable en formació bàsica sobre coneixements generals i la necessària renovació de continguts per a difondre una cultura d'innovació, iniciativa i responsabilitat, mitjançant una actualització constant de coneixements i de tècniques de gestió.

Cal destacar que per a l'elaboració del Pla de Formació dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Sagunt per a aquest 2015, s'han analitzat les necessitats dels diferents de departaments, arreplegant les inquietuds dels propis empleats, així com les diferents propostes de les Organitzacions Sindicals representades en la taula de formació i les propostes de l'Equip de Govern. Conforme a aquests criteris, s'han estudiat les necessitats de formació, i després d'un exhaustiu control i avaluació de cadascuna de les accions formatives s'ha pogut redefinir un significatiu nombre d'accions formatives referent a les seues edicions, durada i formats. Amb açò, l'oferta formativa del 2015 durà a terme una adequació eficient entre les necessitats prioritàries de formació i l'eficaç prestació dels serveis públics municipals.

El pressupost destinat al Pla de Formació interna per a 2015, s'ha consignat en una mica més de 22.000 euros, dels quals 18.030,32-€ provenen de fons municipals i la resta es complementaran amb la subvenció sol·licitada al IVAP.

El Pla va ser aprovat per unanimitat totes les organitzacions sindicals. Aquest pas previ és imprescindible per a sol·licitar la subvenció al IVAP.