El Pla Estratègic de Reindustrialització considera prioritari la signatura d'un Pacte Industrial

La signatura del PICAM pretén afermar una aliança estratègica entre les administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats
Dins de l'Estratègia de Reindustrialització del Camp de Morvedre (ERICAM) el Pacte Industrial és la primera acció de les 6 línies estratègiques d'actuació de la comarca.
El Pacte Industrial s'enquadra dins de a ERICAM i pretén configurar una aliança estratègica per a impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació de llocs de treball i millorar la cohesió social i la sostenibilitat de la indústria del Camp de Morvedre.

La primera línia estratègica a seguir advoca per l'atracció d'empreses, el creixement empresarial en àrees d'especialització intel·ligent i sostenible i la lluita contra l'atur. Una de les accions a desenvolupar del programa d'atracció d'empreses i d'activitat econòmica del territori és el Pacte Industrial del Camp de Morvedre i està classificada amb una prioritat
d'execució alta prevista per a principis de 2017.

La signatura del PICAM pretén afermar una aliança estratègica entre les administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats baix la forma jurídica d'associació sense ànim de lucre. Entre els seus objectius està impulsar la competitivitat i la sostenibilitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social, a més de detectar les necessitats del mercat i sobretot de grans empreses per a poder oferir ràpidament respostes per part de les empreses i administracions del territori.

 


 
Aquest pacte permetrà donar continuïtat al treball començat en l'Estratègia de Reindustrialització del Camp de Morvedre alhora que facilitarà el recolzament d'actuacions i projectes per consens polític, evitant la incertesa ocasionada pels canvis de govern. El dimecres 20 de juliol es presentarà la proposta de pla estratègic al fórum per a la seua anàlisi, estudi i debat.

El Pacte Industrial pot actuar sobre els diversos àmbits temàtics que tenen un efecte significatiu sobre la competitivitat industrial de la Comarca com per exemple la situació de les infraestructures i dels polígons industrials, la formació, la internacionalització, la innovació o la mobilitat. El treball i l'activitat del Pacte haurà de traduir-se i concretar-se en propostes consensuades entre els agents integrats (administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicals).
Els objectius a dur a terme pel PICAM consistiran en primer lloc a promoure les mesures i difondre les actuacions necessàries per a aconseguir incrementar el pes del sector industrial dins de l'àmbit de la Comarca del Camp de Morvedre.
En segon lloc, a elaborar anàlisi en matèria d'activitat econòmica, polígons industrials, formació, internacionalització, innovació o mobilitat (Observatori de tendències).
I finalment, a detectar les necessitats del mercat i sobretot de grans empreses amb l'objectiu d'oferir ràpidament respostes per part de les empreses i administracions del territori.

Cal destacar que el Pacte Industrial compta amb el finançament dels ajuntaments de la Comarca, Diputació de València, Generalitat Valenciana i altres membres del pacte. Posseeix un finançament de 60.000 euros a l'any .