El Pla Estratègic per a la Reindustrialització del Camp de Morvedre ja ha sigut presentat

Les accions pròximes i prioritàries són aconseguir el consens polític mitjançant el pacte per l'ocupació i la creació de l'Oficina Comarcal d'Atracció d'Inversions
 
El Pla Estratègic de Reindustrialització del Camp de Morvedre va ser presentat ahir en la Casa Capellà Pallarés en un acte que va comptar amb la presència de representants polítics dels ajuntaments de Sagunt i Canet, de la Generalitat Valenciana, de les Mancomunitats de les Valls i de la Baronia, d'associacions i sindicats.
 
El Pla Estratègic s'enquadra dins de l’ERICAM i pretén configurar una aliança estratègica per a impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació de llocs de treball i millorar la cohesió social i la sostenibilitat de la indústria del Camp de Morvedre. 
 
Els objectius de l’ERICAM són promoure un desenvolupament sostenible, incentivar un canvi de model productiu per a desenvolupar la innovació, millorar els eixos d'infraestructures de la comarca, generar entorns de suport a les empreses i a la inversió productiva i generar ocupació en els sectors afectats per processos de deslocalització, així com desenvolupar models de formació que connecten amb les necessitats reals dels sectors estratègics.
 
El document, en l'acte de presentació del qual va participar l'alcalde de Sagunt, Quico Fernández; el director general d'Indústria, Diego Maciá, la regidora i diputada, Teresa García; el consultor expert, Juan José Berbel i Eduard Amer, d’IMEDES, està constituït per sis línies estratègiques d'actuació:
 
Línia estratègica 1. Atracció d'empreses, creixement empresarial en àrees d'especialització intel·ligent i sostenible, i lluita contra l'atur.
 
Línia Estratègica 2. Millora i adquisició de capacitats per part del capital humà i foment de les iniciatives emprenedores.
 
Línia Estratègica 3. Foment i potenciació del R+D+I en les empreses.
 
Línia Estratègica 4. Promoure els processos d'internacionalització de les empreses.
 
Línia Estratègica 5. Infraestructures al servei de la reindustrialització i la internacionalització.
 
Línia Estratègica 6. Promoció i suport a la transició cap a economies baixes en Carboni.
 
Aquestes línies estratègiques integren la seua vegada una sèrie de programes que contenen un total de trenta accions concretes en diferents àmbits. La primera d'elles és la posada en marxa del Pacte Industrial de la Comarca del Camp de Morvedre (PICAM), amb el qual es pretén afermar una aliança estratègica entre les administracions públiques, organitzacions empresarials i sindicats sota la forma jurídica d'associació sense ànim de lucre. Entre els seus objectius està impulsar la competitivitat i la sostenibilitat de la indústria, fomentar la creació d'ocupació i millorar la cohesió social, a més de detectar les necessitats del mercat i sobretot de grans empreses per a poder oferir ràpidament respostes per part de les empreses i administracions del territori.
 
Una altra de les primeres accions és la creació d'una Oficina Comarcal per a l'Atracció d'Inversions Industrials que, entre moltes altres funcions, oferirà un servei complet d'acompanyament a inversors que integrarà tot el cicle de vida de la posada en marxa d'un establiment industrial. Aquestes accions formen part de la Línia Estratègica 1 dins del Programa d'atracció d'empreses i activitat econòmica en el territori.
 
En els programes de la resta de línies Estratègiques trobem accions amb diferents objectius com la Participació d'empreses en els processos formatius de l'alumnat universitari i de Formació Professional, que tracten de promocionar el treball entre els i les joves. O la creació del Centre Integrat Públic de Formació Professional, Viver d'empreses i espais de coworking d'àmbit comarcal, Antena d'Innovació en la comarca, Dotació d'infraestructures de suport a la indústria, millora de les connexions ferroviàries de llarga distància i de rodalies, Potenciació d'inversions en el port comercial…
 
Aquestes són algunes de les accions que serviran de base per a l'elaboració de polítiques públiques de promoció del teixit industrial en el territori.

El Consell Agrari finalitza les labors de recuperació de la Font de Ribera

05 d’agost 2022

Una brigada formada per nou peons i un capatàs han millorat el drenatge de la font i altres obres de millora de la zona. Estes obres formen part de diverses actuacions dutes a terme amb fons del SEPE (400.000 €) i de l'Ajuntament (100.000 €) amb els quals s'ha contractat 67 persones parades