El Ple aprova sotmetre a informació pública per un mes el Pla Acústic Municipal

Este punt va ser aprovat amb el vot unànime de tots els grups polítics
Imagen 1
​Durant el Ple celebrat ahir es va aprovar per unanimitat l’obertura a exposició pública del Pla Acústic Municipal del terme municipal de Sagunt on es tindrà l’oportunitat de tractar este treball que s’encomanà en 2014, set anys després d’una moció que s’aprovà l’any 2007, però que ja ha donat els seus fruits i dóna una idea bàsica dels nivells de qualitat acústica que hi ha a la localitat.

Des d’ahir este pla està exposat públicament a la web de l’Ajuntament de Sagunt, i estarà disponible durant un mes perquè tots els veïns i veïnes facen les aportacions que vulguen i proposen les mesures que consideren necessàries perquè a partir d’eixe moment es puguen adaptar tots els instruments urbanístics del nostre municipi per a poder aconseguir els objectius i culminar amb aquelles mesures que recomane la Conselleria per tal d'aprovar finalment este Pla Acústic Municipal.

Per a la regidora de Medi Ambient, Teresa García, les conclusions que deixa entreveure este Pla Acústic Municipal, «no són allò que podríem esperar positives, en el sentit  que els índex de qualitat acústica se superen en gran part del nostre municipi i que, per tant, este treball és necessari per tal d’aconseguir uns majors nivells de qualitat de vida en la nostra ciutat».

Este Pla Acústic Municipal consta de dos figures, en primer lloc el Mapa Acústic que també està disponible públicament perquè la població puga conéixer els index de qualitat acústica dels seus carrers, i en segon lloc, la proposta d’uns programes d’actuació pel que fa a mesures que puguen ajudar a obtindre uns millors nivells sonors al nostre municipi, perquè «hem de dir que tenim uns nivells acústics per damunt de la legislació pràcticament en tots els nostres carrers provocats per diverses causes, principalment, pel trànsit rodat i l’existència de grans infraestructures viàries en el nostre municipi» ha assenyalat García.

La regidora de Medi Ambient ha puntualitzat que «al municipi de Sagunt, per exemple, n’hi ha major nivell de superació dels index de qualitat acústica de nit que de dia; això vol dir que la influència de l’AP7 en la ciutat no és baladí. Així com l’estudi del Ministeri ha publicat els seus nivells de soroll i no n’ha contemplat la correcció; el fet que nosaltres també hagem comprovat per una altra via que eixos nivells són inassumibles per a la qualitat de vida urbana fa que tinguem que demandar certes infraestructures amb major motiu. Una de les quals és la pantalla acústica per l’AP7 i altra és la connexió ferroviària en el Port de Sagunt perquè el trànsit ferroviari que existeix en este nucli és la causa més gran de soroll i de superació d’eixos nivells de qualitat».

En este Pla Acústic Municipal que ha passat a exposició pública cal destacar que per a determinar tots els nivells de soroll s’han realitzat 197 mesures de curta duració i 51 mesures monitoritzades en períodes continuats, i que una de les conclusions més importants d’este pla és que l’ordre de superació dels nivells de qualitat acústics varia dels 30 decibels als 5 decibels en tots els centres públics i sanitaris del municipi, «amb la qual cosa ens diu que en els carrers adjacents als centres hospitalaris, sanitaris i col•legis és necessari prendre mesures pel que fa al control de trànsit i mobilitat sostenible i, per una altra banda, també ens diu que la influència sobre els nivells acústics de les grans infraestructures, com pot ser la ferroviària, fan necessari l’adopció de mesures de correcció quant a eixes vies», ha afegit García.

Com a punt final d’este Pla Acústic Municipal es proposen també una sèrie de mesures a llarg termini entre les quals està el foment de l’ús de la bicicleta i finalitzar els vials no motoritzats que existeixen a la localitat, així com l’impuls del transport públic, la peatonalització, el foment de vehicles eficients i un estudi de trànsit que regule la mobilitat al municipi. També es recomanen controls de velocitat, la definició de zones 30 i iniciar unes campanyes de convivència pel que fa al soroll «que facen arribar a la ciutadania la necessitat, no només de tindre una mobilitat més sostenible, que és la principal causa del soroll, sinó també quines mesures de convivència s’han de desenvolupar per tal que el soroll no siga motiu de disputa i sí un motiu de pau entre veïns», ha conclòs la regidora de Medi Ambient.