El Ple d'Ajuntament aprova, per majoria, que es modifique la Llei Electoral Valenciana

Esta moció d'EU presentada per la regidora Roser Maestro, va comptar amb els vots a favor de Compromís, EU i ADN Morvedre, els vots en contra del grup Popular i les abstencions de PSOE, Ciutadans i IPEn el passat Ple Ordinari de gener, celebrat dimarts passat, Esquerra Unida va presentar una moció amb la qual es sol•licitava una modificació en la Llei Electoral valenciana rebaixant la barrera electoral del 5% al 3% en cadascuna de les circumscripcions equiparant-ho al que marca la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

Esta moció va ser presentada per la regidora d'EU, Roser Maestro, i es va aprovar amb els vots favorables de Compromís, EU i ADN Morvedre, els vots en contra del grup Popular i les abstencions de PSOE, Ciutadans i IP.

La barrera electoral és la quantitat mínima de vots que necessita una llista electoral per a tenir dret al fet que se li aplique la fórmula electoral i, d'esta manera, poder participar en el repartiment d'escons. Esta barrera varia, en funció del procés electoral així com d'una comunitat autònoma a una altra. Així mentre en les eleccions al Parlament de Catalunya i en les eleccions al Congrés dels Diputats és necessari un 3%, en les Corts Valencianes el límit està en el 5%.

D'altra banda, esta modificació de la Llei Electoral Valenciana inclou també l'obligació de fer candidatures paritàries, és a dir, amb un percentatge de dones i homes idèntic, i amb cremallera al 50%, és a dir, alternant-se tots dos sexes per a assegurar la presència igualitària no solament en les candidatures, sinó també, després, entre els diputats que resulten triats.

Finalment, es va acordar que este acord es traslladarà a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes.