El Ple insta al Consell a reforçar el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana

Es tracta d’una proposta presentada pel Partit Popular que va ser aprovada per unanimitat

L’Ajuntament de Sagunt instarà al Consell a que reforçe el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, i que adopte així les mesures oportunes perquè es produïsca la segona descentralització de competències dels ajuntaments degudament finançades.

 

L'acord que ha sigut aprovat per unanimitat en l'últim ple respon a la proposició del Partit Popular sobre la millora del finançament municipal, ja que, tal com va assenyalar el seu portaveu, Sergio Muniesa, “des de l'Ajuntament, amb els nostres propis recursos, estem assumint i duent a terme competències que ens són impròpies, tant a nivell de competències de l'Estat com a autonòmiques”. 

La proposta del grup popular consisteix a millorar les condicions del finançament que reben les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Per açò, insten al Consell al fet que estudie la possibilitat d'adaptar el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu que les competències impròpies que la Generalitat cedeix puguen ser finançades. Així mateix, l'acord demana al Consell que col·labore amb el finançament de les entitats locals a través de la participació dels seus tributs, tant propis com cedits, complint amb el principi de subsidiarietat. 

 

En aquest sentit, segons va explicar el ponent de la moció, Sergio Muniesa, l'acord pretén “adaptar el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana com un vertader fons al que puguen accedir tots els municipis, i amb açò finançar tant els serveis bàsics com les inversions necessàries per a poder prestar-los complint amb els estàndards de qualitat”. ​

 

Compromís va presentar dues esmenes, les quals van ser aprovades i afegides a la moció. La primera d'elles va matisar que, més que adaptar el Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana, lo que es proposa és que aquest es reforce. Una altra de les modificacions fa referència a la necessitat d'establir un percentatge adequat que permeta finançar els serveis. 

 

La portaveu del grup, Teresa García, va proposar la substitució del mínim aproximat actual del 12% del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana per “un altre percentatge que sí siga adequat als impostos propis i cedits de la Generalitat, per a poder prestar els serveis pactats amb l'administració local i que així mateix augmenten les transferències de les participacions en els tributs de l'Estat fins a la qual correspondria per a un correcte finançament municipal”.​