El programa “No estigues sol per Nadal” d'enguany serà del 23 al 27 de desembre

Es podran inscriure gratuïtament majors de 65 anys i pensionistes d'invalidesa, jubilats o viduïtat de més de 60, que no compten amb companyia per a la temporada nadalenca

 
Este any, el departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sagunt, iniciarà, en col·laboració amb la Conselleria de Polítiques inclusives i Igualtat, el programa “No estigues sol per Nadal”. Es tracta d'una iniciativa que té com a objectiu acompanyar a les persones majors que no tinguen companyia per al pròxim nadal, de forma totalment gratuïta. 
Així doncs, podran accedir al programa les persones majors de 65 anys, pensionistes d'invalidesa, jubilació o viduïtat amb més de 60 anys, que puguen valer-se per si mateixos i que no compten amb familiars o amics amb qui compartir les festes nadalenques. 
 
Està previst que l'estada es celebre del 23 al 27 de desembre, en l'hotel Gran Duque d'Orpesa. Les persones que estiguen interessades a participar en este programa solidari hauran de presentar la sol·licitud fins al 4 de novembre com data límit. Les sol·licituds seran tramitades pels equips de Serveis Socials i els Centres Especialitzats d'Atenció a Majors (centres CEAM), a més am més, es seleccionarà als participants per a evitar l'adherència al programa d'aquelles persones que no complisquen els requisits del mateix. Per a més informació, s'ha posat a la disposició dels sol·licitants el telèfon 96 265 58 58, extensió 6611.
 
Les persones interessades a participar en el programa hauran de presentar: un informe mèdic, segons el model que s'adjunta en la documentació on es farà constar les malalties que pateix el sol·licitant, el tractament que té prescrit o l'informe de salut del metge de primària; un informe del treballador social, indicant el telèfon de contacte (la concessió de la plaça serà comunicada directament al treballador social, perquè procedisca a la tramitació de trasllat al beneficiari); una còpia de la revaloració de la pensió corresponent a l'any 2013. Així mateix, si l'interessat desitja ser acompanyat per un fill amb discapacitat, haurà d'adjuntar una còpia del certificat de minusvalidesa i les seues sol·licituds hauran d'anar engrapades. En últim lloc i en cas que el domicili que figure en el DNI no corresponga a un municipi de la Comunitat Valenciana, s'adjuntarà també el certificat d'empadronament. 
 
Mónica Caparrós (Esquerra Unida) 
 
 
La delegada de Serveis Socials, Mónica Caparrós, ha declarat que “una vegada més l'Ajuntament de Sagunt des de la regidoria de Serveis Socials recolza i impulsa esta iniciativa que atén les necessitats d'un dels sectors més necessitats de la societat. Amb este programa, els/les nostres majors podran gaudir de la companyia que en estes dates es fa tan necessària”.