El termini de presentació de cartells de la Campanya del Dia Internacional contra la Violència de Gènere finalitza el 13 d'octubre

L'Ajuntament de Sagunt concedirà un primer premi, dotat amb 300 euros, que serà la imatge de la campanya, i un segon premi, per valor de 200
Imagen 1
La delegació d'Igualtat de l'Ajuntament de Sagunt comunica que el termini de la convocatòria per a la concessió dels premis del concurs de cartells de la “Campanya del 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere finalitza el 13 d'octubre de 2015.
 
Cal destacar que es concedirà un primer premi, dotat amb 300 euros, que serà la imatge de la campanya, i un segon premi, per valor de 200. Un dels dos premis, que es canviaran en establiments del comerç local, recaurà entre els treballs de l'alumnat dels Instituts d'Educació Secundària (IES). El jurat encarregat de valorar les sol·licituds es formarà d'acord a les bases de la convocatòria. 
 
Els interessats poden trobar la sol·licitud normalitzada per a la participació en la convocatòria de premis, disponible en la pàgina web www.sagunt.es. Podran participar totes les persones físiques que ho desitgen, tenint en compte les causes d'incompatibilitat o prohibició arreplegades en l'art. 13 de la LGS. També els alumnes a partir de 16 anys matriculats en qualsevol dels IES del municipi, atès que es considera fonamental la implicació i la mobilització dels joves en la campanya de rebuig de la violència de gènere. 
 
Els criteris de valoració estan arreplegats en les bases reguladores, aplicades pel jurat. Es tindrà en compte l'originalitat, la qualitat dels treballs, l'eficàcia anunciadora o informativa, les condicions de reproducció i l'adequació a les característiques establides en les bases. També es valoraran els treballs que projecten una imatge més innovadora, positiva i superadora, fugint d'imatges morboses i/o victimistes. 
 
Cada persona podrà participar amb un màxim de dues obres, que presentaran en el mateix sobre. El lema que ha de figurar obligatòriament en els cartells s'establirà en cada convocatòria i estarà relacionat amb l'eradicació i prevenció de la violència de gènere. Enguany el lema és: PAREM la violència contra les dones. 
 
Per a més informació es poden consultar les bases arreplegades en la pàgina web de l'Ajuntament de Sagunt.