El TSJ desestima el recurs d'Iniciativa Porteña contra Generalitat i Ajuntament de Sagunt confirmant la denegació de la segregació

L'alcalde considera que és moment de treballar tots junts pel futur de la nostra ciutat i de tots els ciutadans, visquen on visquen
Imagen 1
 
 La Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha remès a l'Ajuntament de Sagunt la sentència per la qual desestima el recurs presentat per Iniciativa Porteña enfront de l'acord del Consell que denegava per segona vegada la sol·licitud de segregació del nucli de Port de Sagunt per a constituir un municipi independent. La citada sentència, que no és ferma, ja que contra ella cap recurs de cassació davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, també condemna a Iniciativa Porteña al pagament de les costes processals del procediment que va iniciar contra la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Sagunt, com demandats.

D'aquesta manera el Tribunal confirma la legalitat del decret del Consell de la Generalitat Valenciana que va denegar el recurs d'Iniciativa Porteña i al seu torn el decret 88/2011, de 29 de juliol que va denegar la segregació en primer lloc per no haver acreditat la Comissió Promotora de l'expedient de segregació el compliment del requisit legal d'haver aconseguit el suport majoritari dels veïns de Port de Sagunt. En segon lloc, per no haver quedat provat que el nucli de Port de Sagunt constituïra un nucli de població territorialment diferenciat. En tercer lloc, per no constar acreditat que el municipi matriu i el futur nou municipi anaren a comptar amb recursos econòmics suficients per a l'exercici de les seues futures competències. I finalment, no haver quedat acreditat que la proposta de segregació responguera a l'interès públic autonòmic.

L'alcalde, Quico Fernández, ha declarat sobre aquest tema que: “El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha tornat a donar la raó a l’Ajuntament de Sagunt en tots els seus arguments en contra de l’expedient de segregació que havia presentat Iniciativa Porteña. Esta última sentència desmunta la pretensió d’Iniciativa Porteña d’atacar aquell decret del Consell que anul·lava la possibilitat de segregació tal com la plantejava IP en el seu expedient.

Tot i que encara cap recurs davant el Suprem, jo espere que, per responsabilitat, este tema quede tancat definitivament. Jo no negue, ni crec que ningú puga negar el dret d'algú a portar endavant tots els projectes que crega que són justos i que estiguen legitimats, però crec que ha arribat el moment de tancar eixa porta, eixa via i que entre tots treballem junts pel futur de la nostra ciutat i de tots els ciutadans, visquen on visquen.

Fernández també argumenta que: “Este govern està demostrant, dia rere dia, que té un projecte il·lusionador, que vertebra el nostre municipi, que té idees i tot tipus d’eixides als problemes dels ciutadans, visquen on visquen, i que entre tots podem deixar ja fora del joc polític eixa idea de partir la ciutat. En eixe sentit, jo crec que hem de valorar positivament la sentència i totes aquelles que vagen en la línia que defensa este ajuntament”.