Els Ajuntaments de Sagunt i Aranjuez signaran un protocol d'amistat

La finalitat és plasmar els acords, convenis o projectes a desenvolupar conjuntament, els quals estan motivats per la relació existent entre les dues ciutats fruit del llegat que va deixar el mestre Joaquín Rodrigo
Imagen 1

Els Ajuntaments de Sagunt i Aranjuez signaran un protocol d'amistat, segons han aprovat en el Ple municipal els grups Compromís, Esquerra Unida i ADN Morvedre amb l'abstenció de la resta de partits de l'Oposició. La finalitat és que, dins del protocol, es plasmen els acords, convenis o projectes a desenvolupar conjuntament, els quals estan motivats per la relació existent entre les dues ciutats fruit del llegat que va deixar el mestre Joaquín Rodrigo. 
 
Segons s'arreplega en la proposta realitzada per Compromís, les dues ciutats tenen una relació amistosa des de fa cinquanta anys que s’ha materialitzat en diverses ocasions, per exemple: amb la visita d'un grup de veïns de Sagunt a Aranjuez per a retre homenatge a Rodrigo i assistir a la representació del Motí d'Aranjuez, en 1999; o amb una donació simbòlica per part dels veïns d'aquesta localitat madrilenya a Sagunt per a erigir un monument al compositor, en 2004. 
 
“Durant aquests 50 anys de relació amistosa entre les nostres ciutats, representants municipals, funcionaris, agrupacions musicals i col·lectius diversos, han protagonitzat intercanvis i trobades de caràcter institucional, cultural, turístic, funcionarial i social, amb predominança del contacte veïnal i entre ambdues institucions locals. Deixant, així, constància que Joaquín Rodrigo és part de la nostra història, del nostre patrimoni cultural comú”, indica la moció. 

Vista del Palau d'Aranjuez (Madrid)
 
La proposta també assenyala: “Durant l'última visita dels nostres veïns i veïnes, a la qual van acudir acompanyats pel nostre alcalde, Francesc Fernández i Carrasco, i la diputada i regidora, Teresa Garcia Muñoz, l'alcaldessa d'Aranjuez i tots dos representants locals de Sagunt, van coincidir en la conveniència de formalitzar els especials llaços d'amistat que mitjançant els nostres conciutadans i conciutadanes s'han anat establint al llarg d'aquests anys entre les dues ciutats”.
 
Com a materialització d'aquesta voluntat d'augmentar les línies d'amistat, intercanvi i enriquiment mutu, s'ha elaborat un esborrany de “Protocol d'Amistat” perquè siga estudiat per ambdues corporacions per a ser signat durant la pròxima visita a Sagunt dels representants institucionals d'Aranjuez i viceversa.
 
En el protocol d'amistat s'arreplega la intenció d'establir marcs de col·laboració conjunta dirigits a l'enfortiment de les relacions d'àmbit cultural. A més, tots dos consistoris fan pública la seua coincidència en una aposta decidida per la col·laboració intermunicipal i la posada en comú de projectes, idees, plans i iniciatives que redunden en la solidaritat municipal, així com en la defensa del diàleg i la comunicació, com a camins per al desenvolupament social, pacífic i democràtic de les societats de qualsevol àmbit.
 
També es pretén que, en un futur, es definisquen actuacions comunes com: intercanvis escolars o tècnics, programes de col·laboració econòmica o social, projectes comuns o trobades, entre unes altres. 
 
Ambdues institucions municipals es comprometen a difondre, per tots els mitjans al seu abast, el contingut d'aquest protocol entre els veïns i veïnes, contribuint al seu coneixement per part d'associacions socials i ciutadanes, entitats públiques, institucions i organismes locals, que puguen contribuir a la consolidació de les relacions iniciades.
 
El finançament d'aquestes activitats i les despeses que es deriven, seran assumits per tots dos ajuntaments, amb principis d'igualtat, austeritat i eficàcia, que propicien un aprofitament dels recursos propis, sense descartar possibles subvencions. Així mateix, els representants municipals mantindran contactes periòdics en els quals es dissenyaran les matèries relacionades amb els intercanvis i els programes de cooperació bilateral.