Finalitza la campanya de control de velocitat en vies urbanes del municipi

D'un total de 5.332 vehicles controlats, la policia tan sols ha denunciat 195 conductorsLa campanya de control de velocitat del trànsit que ha desenvolupat la Policia Local en vies urbanes del municipi va acabar el passat dia 6. Les estadístiques fins al dia 8 revelen que del total de 5.332 vehicles controlats, la policia tan sols ha denunciat 195 conductors, en una campanya on la finalitat prioritària ha sigut la conscienciació sobre les normes de circulació i la seguretat tant dels vianants com dels conductors.
 
Del total de vehicles controlats, 3.094 superaven la velocitat màxima de la via. En concret, en vies amb límit de 30 km/h s'han comptabilitzat 11 vehicles que circulaven a més de 60 km/h, 24 a més de 70 km/h i un a més de 80 km/h. En les vies a 50 km/h, s'han comptabilitzat 116 vehicles a més de 70 km/h, 35 a més de 80 km/h, cinc a més de 90 km/h i dos a més de 100 km/h. El total de temps emprat en controls ha sigut de 24,6 hores.
 
L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha declarat que les dades “demostren, d'una banda, que molts dels conductors i conductores de la nostra ciutat no respecten els límits de velocitat, cosa que evidentment és greu. I d'altra banda les sancions també demostren que no hi ha cap afany recaptatori per part de l'Ajuntament, sinó que es tracta de conscienciar que els conductors i les conductores han de respectar els límits, per la seua pròpia seguretat i sobretot per la seguretat dels vianants”.
 
No obstant açò, encara que el nombre de conductors sancionats és molt inferior al total de vehicles, Fernández assegura que l'Ajuntament “pren nota d'esta situació i reclama que es respecten” els límits de velocitat per motius “de seguretat, també per qüestions ambientals, perquè l'augment de la velocitat està directament vinculat a la contaminació, i en qualsevol cas perquè les normes estan per a complir-se”.
 

 
La campanya va començar el dia 6 de febrer de 2017 i va finalitzar el 6 de març en les principals avingudes dels nuclis urbans del municipi. Entre els objectius estan reduir els accidents i gravetat de les lesions provocades per excés de velocitat, aconseguir una major fluïdesa del trànsit, conscienciar als conductors sobre les mesures establides en la present campanya i reduir les infraccions ressenyades.
 
Esta campanya s'ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració que vincula a l'Ajuntament de Sagunt amb la Direcció General de Trànsit, pel qual es realitzen a través de la Policia Local diverses campanyes al llarg de l'any en pro d'augmentar la seguretat del trànsit, de les quals podem destacar a més la del control de sistemes de retenció infantil, de transport escolar, de cinturons de seguretat, de prevenció de la conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues, entre d'altres.
 
A canvi d'esta col·laboració, l'Ajuntament de Sagunt rep de la DGT el material per al parc infantil d'educació vial, el vehicle que la Policia Local usa per a les campanyes, els radars i els etilòmetres.
 
Les recents reformes legislatives en matèria de trànsit i seguretat vial tenen com a objectius fonamentals la reducció d'accidents, així com tractar d'aconseguir una major fluïdesa del trànsit, incrementant amb açò la seguretat de tots els usuaris de les vies.
 
D'altra banda, l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, atribueix als municipis la facultat de vigilar el trànsit en les seues vies a través d'agents propis, denunciant i sancionant les infraccions que es produïsquen quan esta competència no estiga expressament atribuïda a altres Administracions, així com la retirada dels vehicles de les vies urbanes i el posterior dipòsit d'aquells quan obstaculitzen o dificulten la circulació o suposen un perill per a esta o es troben incorrectament aparcats.