Hui s'ha signat un protocol que incorpora a la Policia Local en el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere

En la Junta Local de Seguretat s'ha informat d'un descens generalitzat de la delinqüència, però especialment dels robatoris en habitatges
Hui s'ha reunit la Junta de Seguretat Local, amb caràcter ordinari, en l'Ajuntament de Sagunt per a analitzar assumptes relacionats amb l'àmbit de les competències dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i de la Policia Local. Entre els aspectes destacables, cal ressaltar la signatura d'un protocol entre la Policia Nacional i la Policia Local per a la incorporació d'aquesta última al sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere. Una altra de les qüestions destacables és la disminució general dels índexs de delinqüència, però sobretot el de robatoris en habitatges que ha descendit en un 32’28 %.
 
L'alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha explicat que s'han tractat temes relacionats amb la seguretat, “i també amb la llibertat de les persones. En primer lloc hem parlat de la violència de gènere, per a posar fi a una situació que estava estancada des del 2013, que és la signatura del protocol de col·laboració entre la nostra Policia Local i el Ministeri de l'Interior, de cara a donar protecció a les víctimes de la violència de gènere. En segon lloc, hem tractat el tema concret del barri de Baladre. En tercer lloc els problemes relacionats amb la seguretat en l'àmbit agrícola de cara a la pròxima campanya i finalment, hem analitzat les estadístiques.
Respecte al protocol relacionat amb la violència de gènere, jo crec que és un acte important en el qual la regidora Roser Maestro, des de l'última Junta de Seguretat, ha treballat amb ganes en un tema de molta transcendència, i a més, se'ns ha traslladat la felicitació des de la Delegació del Govern perquè era un tema que moltes ciutats tenien resolt i la nostra en aquest sentit, no havia complit els seus deures”.
 
Pel que es refereix a la situació i necessitats del barri de Baladre, Fernández ha informat que la regidora de Serveis Socials, Mónica Caparrós, en diverses reunions amb representants veïnals, a les quals han assistit altres regidors, ha arreplegat una sèrie de demandes que afecten diverses qüestions relacionades amb la seguretat. L'alcalde aclareix que: “D'una banda, cal ressaltar que l'índex de delinqüència que es pot produir en el barri de Baladre no és especialment significatiu, i més si ho comparem amb altres àmbits, i açò l'hem de deixar clar perquè és el que ens diuen les estadístiques. Sí que hi ha casos concrets d'ocupació d'habitatges que estan abandonades pels bancs i açò genera un tràfic d'habitatges i una problemàtica associada. En qualsevol cas nosaltres considerem que s'ha d'abordar aquesta problemàtica i hem d'anar encaminats a la creació d'una policia de barri perquè de fet Baladre és un nucli de població més gran que qualsevol altre poble de la comarca, i per tant necessita tenir una atenció donades les seues característiques especials. I de fet, ja s'estan adoptant una sèrie de mesures”.

Pel que fa a l'àmbit agrícola, l'alcalde ha explicat que la campanya passada va ser problemàtica perquè l'augment dels preus dels productes agrícoles, especialment de la taronja, van augmentar i amb açò els robatoris. Sobre aquesta problemàtica ha detallat que: “En este sentit, estem intentant incrementar la vigilància i les actuacions ja des de la Guarderia Rural, que té un horari nocturn, passant per facilitar les denúncies, també per facilitar la detecció de robatoris en els documents DATA, que són els que es controlen des del camp fins als magatzems, també el control per part de la Guàrdia Civil dels magatzems que d'alguna manera són més susceptibles d'aquest tipus d'activitats irregulars, i estem plantejant una major coordinació amb la Policia Autonòmica, la Guàrdia Civil i el Consell Agrari per a lluitar contra una delinqüència que dependrà en gran manera també de l'evolució dels preus”.
 
"Hem de fer una valoració general en el sentit que Sagunt és una ciutat més segura en el 2016 que en el 2015"
 
En relació a les dades aportades pels diferents cossos de seguretat sobre l'evolució de les actuacions relacionades amb delictes i la seua denúncia, Fernández, ha dit que: “Pel que fa a les estadístiques, que jo crec que no són probablement el fet més important, però són significatives, hem de fer una valoració general en el sentit que Sagunt és una ciutat més segura en el 2016 que en el 2015. Que hi ha hagut una evolució favorable, és a dir, s'ha disminuït l'índex d'actes delictius amb caràcter general, i en alguns casos de manera important, i que van des del descens dels casos de violència de gènere als robatoris en habitatges, els robatoris amb violència, etc. Açò ho trasllada l'estadística de la Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, si eliminem els casos de robatoris atribuïbles al preu dels productes agrícoles. En el cas de la Policia Local simplement destacar que estem engegant i aplicant tot un seguit d'ordenances que evidentment fan augmentar els casos de denúncies perquè s'ha passat d'una excessiva permissivitat a un major control de les normes que s'han de complir pels ciutadans perquè la convivència siga més amable. Si volem que Sagunt siga una ciutat amable necessitem que hi haja una major seguretat, no en el sentit repressiu, sinó en el sentit de la convivència”.
 
Per la seua banda, la regidora delegada de Policia Local, Roser Maestro, ha declarat que: "Per descomptat, hui és un dia històric en el qual hem de felicitar-nos, ja no solament per la col·laboració que hem exercit entre els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat, sinó també pel treball realitzat pels funcionaris de la casa amb una gran incidència també en l'àrea d'Igualtat. Amb tot açò, hui eixim de la Junta Local de Seguretat amb un procediment de col·laboració entre la Policia Local i la Policia Nacional a l'hora d'atendre a les víctimes de violència de gènere. He de dir que és especialment rellevant perquè solament en el que portem del 2016 estem parlant d'una mitjana de 88 denúncies sobre aquest tema, i per descomptat perquè en tractar-se d'un municipi amb la població que tenim ja clamava al cel que establírem un protocol com el que hui hem signat. Amb tot açò, seguirem treballant perquè aquest és un primer pas, però per descomptat ja podem afirmar que el municipi de Sagunt està posant les bases o cimentant de manera suficient perquè tot aquest terrorisme masclista que ens envaeix d'una manera generalitzada en tot l'Estat, no eradicar-ho perquè és francament complicat, però sí posar-li dics a aquest mar que d'un moment a un altre ens va a sumir en la més absoluta desgràcia.
 
També és destacable el fet que s'haja descendit en l'índex general de delinqüència un 2’8 %, però molt especialment és que el robatori en habitatge habitat que ho teníem a uns nivells alarmants, no solament ací, sinó d'una manera generalitzada en l'Estat espanyol, ha descendit en el nostre municipi un 32’28 %. Per descomptat, el treball que s'ha portat sobre aquest tema és més que destacable i seguirem posant totes les mesures perquè acabem aquesta dinàmica d'una manera més que positiva.
 
Respecte al barri de Baladre anem a posar totes les mesures que siguen necessàries, però ja des de Policia Local anem a iniciar una ronda fixa pel barri, on a més no solament passarà la patrulla uniformada i amb cotxe sinó que es baixarà del cotxe i recorrerà grans trams caminant. Açò ja no solament servirà com un “avís a navegants” sinó que permetrà que la percepció de seguretat es desenvolupe al llarg de tot el barri i fins i tot que es faça extensiva més enllà del municipi.