Ja es pot adquirir el Carnet Jove des del Casal Jove del Port de Sagunt i la Casa de la Joventut de Sagunt

Durant aquestes setmanes està sent molt demandat per estudiants universitaris que han de desplaçar-se a València, ja que el Carnet Jove ofereix descomptes en l'obtenció de l'abonament transporte JOVE
Imagen 1
Ja es pot adquirir el Carnet Jove des del departament de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt, concretament en els seus dos centres juvenils, el Casal Jove del Port de Sagunt i la Casa de la Joventut de Sagunt. Açò és possible gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de Sagunt i l'Institut Valencià de la Joventut-Generalitat Jove. 

El Carnet Jove té com a objectiu facilitar a tots els joves la seua mobilitat i intercomunicació així com possibilitar el seu accés, mitjançant l'articulació de determinades avantatges, a béns i serveis de caràcter social, cultural, econòmic, educatiu, recreatiu, esportiu, de consum, de transport i similars.

El Carnet Jove ho poden obtenir tots els joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, tots dos inclusivament. La seua validesa és de 2 anys des de la data d'emissió, i per a la seua obtenció només és necessari presentar el DNI i pagar els 8,40 € que costa, havent-hi bonificacions i exempcions en el seu preu per família nombrosa o monoparental, discapacitat o víctima de violència de gènere.

A part del Carnet Jove, gràcies al conveni que va subscriure en 2006 l'Ajuntament de Sagunt amb l'IVAJ, també és possible obtenir en els centres municipals de joventut els carnets internacionals d’alberguista i viatge (estudiant i professor).