José Manuel Tarazona: “La transferència de l'Ajuntament de Sagunt a l'Aula UNED de Sagunt està paralitzada a causa de la inacció administrativa del consorci del centre associat de la Uned Alzira-València”

El regidor d’Educació del Consistori s’ha pronunciat sobre el tema de la UNED en el municipi
Imagen 1
El delegat d'Educació de l'Ajuntament de Sagunt, José Manuel Tarazona, ha realitzat les següents declaracions sobre el tema de la UNED a Sagunt: La transferència de l'Ajuntament de Sagunt a l'Aula UNED de Sagunt està paralitzada a causa de la inacció administrativa del consorci del centre associat de la Uned Alzira-València”.
 
També ha afirmat que no deixen de ser sorprenents les declaracions efectuades pel director del Consorci del Centre Associat de la UNED Alzira-València cap a l'Ajuntament de Sagunt en referència al pagament de la transferència per l'activitat en l'Aula UNED de Sagunt. “És inadmissible que un responsable d'un centre de la UNED (Centre Associat de la UNED Alzira-València), el senyor Javier Paniagua, que també representa una administració pública i que, per tant, com a administració pública, hauria de tenir els mateixos procediments legislatius que l'Ajuntament de Sagunt, tinga una falta de respecte tan evident cap al nostre consistori”, ha assenyalat el regidor d’Educació.
 
José Manuel Tarazona ha indicat que l'Ajuntament de Sagunt, en tot moment, s'ha regit per un procediment administratiu absolutament respectuós amb la legislació vigent. Aquesta legislació garanteix els drets bàsics dels ciutadans i no es pot alterar segons l'opinió subjectiva d'un individu.
 
“Els funcionaris i el personal tècnic de l'Ajuntament es mereixen abans de res un respecte pel seu treball. I en les últimes declaracions sobre la transferència econòmica des de l'Ajuntament de Sagunt al Centre Associat de la UNED Alzira-València, el senyor Paniagua omet i ignora alguns actes administratius duts a terme per l'Ajuntament de Sagunt necessaris per a preservar les garanties procedimentals bàsiques de qualsevol administració pública. Actes sense els quals no es pot concloure la transferència econòmica per l'Aula de la UNED a Sagunt. Actes dels quals el Centre Associat de la UNED Alzira era coneixedor en tot moment i estaven al corrent”, ha manifestat el delegat d’Educació.
 
Tarazona ha destacat que, en primer lloc, no és cert que al Consorci del Centre Associat de la UNED Alzira-València no se li haja fet una transferència econòmica. El 18 de setembre de 2015, per decisió de Junta de Govern ja es va fer una transferència de fons per al primer semestre de l'any 2015 mitjançant expedient administratiu ajustat a dret. Transferència que la UNED va retornar sense donar cap tipus de justificació. Aquest fet ha tingut com a conseqüència que el procediment administratiu s'allargue de nou. En segon lloc, i en compliment de la legislació vigent, els departaments de l'Àrea Tècnica Administrativa i d'Intervenció Econòmica de l'Ajuntament, han sol·licitat INFORME al Consorci del Centre Associat de la UNED Alzira-València sobre l'activitat acadèmica en l'Aula de Sagunt. Informe que és necessari per a finalitzar el procediment administratiu i poder realitzar la transferència.
 
En aquest sentit, el delegat d’Educació, ha continuat manifestant: “Aqueix informe sol·licitat reglamentàriament i amb justificant de recepció, consta que va ser rebut en la seu de la UNED de València, la qual no hi ha respost, ni en temps, ni en forma. Simultàniament a aquest fet el senyor Paniagua realitzava declaracions en premsa utilitzant conceptes com “enconamiento” o abordant l'oposició de l'Ajuntament per a obtenir la transferència econòmica que sol·licita sota l'amenaça d'anar-se’n de la seu de Sagunt. L'Ajuntament de Sagunt es regeix per una llei i un reglament de procediment administratiu i no entenem com una altra administració de naturalesa pública, obvia i motiva a infringir aqueixa reglamentació dins de l'ordenament jurídic propi de funcionament de les administracions públiques. De fet, mentre el senyor Paniagua realitzava aquestes manifestacions de pressió poc lleials cap a una administració pública que compleix escrupolosament amb la legislació vigent, altres membres de la direcció del Consorci del Centre Associat de la UNED Alzira-València, quan se'ls va indicar que havia finalitzat el termini de l'informe d'activitat requerit, van demanar disculpes”.
 
“Açò ha produït evidentment que el procediment administratiu es paralitze i es dilate en el temps, a causa de la inacció administrativa del Consorci del Centre Associat de la UNED Alzira-València i, per tant, no s'haja pogut efectuar la transferència fins al moment. Volem aclarir a l’opinió pública el que ha passat perquè pensem és la nostra obligació”, ha conclòs José Manuel Tarazona.