L’Ajuntament alerta sobre la perillositat dels residus de fibrociment i aplicarà la màxima sanció

La delegada de Medi Ambient recorda que la retirada d’aquests residus han de fer-la empreses especialitzades
 
L'Ajuntament de Sagunt ha procedit a retirar les peces de fibrociment que s'ha denunciat que s'havien dipositat en la via pública al costat d’uns contenidors. Així mateix informa que s'aplicarà la màxima sanció a aquelles persones que dipositen fibro-ciment  il·legalment a la via pública o a qualsevol indret no autoritzat, ni gestionat adequadament. En aquest sentit, la retirada d'aquest material han de realitzar-la empreses especialitzades i està absolutament prohibit dipositar amiant en la via pública o en contenidors d'obra.
 
Recordem que el fibrociment o uralita és un residu molt perillós, respirar les fibres del qual pot provocar greus conseqüències per a la salut, com l'amiantosi (on es cicatritza i eixuga el teixit pulmonar), el càncer de pulmó, de pleura, i del peritoneu, així com l'asbestosi, que ocasiona greus dificultats respiratòries i que pot arribar fins a la mort.
 
Recentment l’ajuntament ha obert una investigació en una obra menor on aparegueren peces de fibrociment en un contenidor d'enderrocs, que es comprovà no corresponien a l'obra, però que s'havien dipositat de manera il·legal. Finalment l'empresa que executava l'obra s'encarregà del seu tractament de forma adequada.
 
Igualment s'enviarà una carta informativa, junt amb les sol·licituds de llicència d'obra, recordatòria de la perillositat que genera el fibrociment i la seua forma de gestió, i es realitzarà un bàndol per a informar a la població en general.
 
La delegada de Medi Ambient, Teresa García, ha declarat: "Aquestes pràctiques irresponsables, egoistes i nocives que algun individu practica, perjudiquen totes i tots i poden causar danys sobre el medi ambient, no és ja una qüestió de civisme, que també, és una qüestió de seguretat i de salut de la població de la nostra ciutat. Per això serem implacables amb aquells que estan dipositant amiant il·legalment, aplicant la màxima sanció possible i fent-los càrrec del cost de tractament que l'Ajuntament de Sagunt està assumint amb la retirada d'aquests dipòsits il·legals."