L'Ajuntament de Sagunt aprova l'inici del procediment per a l'adjudicació d'un contracte de servei de neteja

Es requereixen serveis de neteja i clos de solars i el pressupost base de licitació és de 108.900 euros
Imagen 1
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat l'inici de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis de “Neteja i clos de solars o parcel·les i execució subsidiària dels mateixos”, així com les prescripcions tècniques i clàusules administratives requerides per a l'adjudicació d'aquest contracte. El pressupost base de licitació és de 108.900 euros amb l'IVA inclòs.
 
Aquest contracte comprèn, d'una banda, l'esbrosse i neteja de la superfície del terreny així com la càrrega i transport dels residus a llocs adequats, i d'altra banda, el subministrament i muntatge del clos del solar i d'una porta abatible. El plec arreplega també les condicions que han de complir les tanques que s'instal·len en els solars. Aquests solars seran tant municipals com d'execució subsidiària.