L'Ajuntament de Sagunt concedeix el servei d'ajuda a domicili a 21 nous titulars

Aquest servei està destinat a persones que per la seua edat, discapacitat o falta d'autonomia, no poden realitzar per si mateixes determinades activitats de la vida diària
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt concedeix, en matèria de Benestar Social, el servei d'ajuda a domicili a 21 nous titulars. Des de l'ajuntament es finançarà una gran part de l'import del servei, que ascendeix a un total de quasi 2.000 euros setmanals per al conjunt dels 21 titulars. 
 
Aquest servei, que enguany té pressupostat un total de 485.800 euros, està destinat a persones que per la seua edat, discapacitat o falta d'autonomia, no poden realitzar per si mateixes determinades activitats de la vida diària. En aquests moments, els titulars són 215. 
 
La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha explicat que “Com a objectius més concrets, cerquem prevenir l'ingrés en institucions, augmentar la qualitat de vida, augmentar l'autonomia personal i familiar i potenciar hàbits saludables”.