L'Ajuntament de Sagunt constitueix el Consell Assessor de Turisme

A la primera reunió presidida per l'alcalde, Sergio Muniesa, han assistit el delegat de Turisme, Ximo Català, i representants de ASECAM, ACPS, ADETURSA i ACEISYC
 
 L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa, al costat del regidor delegat de Turisme, Ximo Català, ha constituït, aquest matí, el Consell Assessor de Turisme. A la primera reunió també han assistit representants de l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM), Associació de Comerciants i Professionals Port de Sagunt (ACPS), Associació Desenvolupe Turístic de Sagunt (ADETURSA), Associació de Comerciants i Empresaris i Industrials de Sagunt i Comarca (ACEISYC). 

Les funcions del consell són avaluar la realitat de l'activitat turística municipal, els seus problemes i necessitats; exercir d'òrgan de participació i  de comunicació entre la corporació local i les associacions ; proposar mesures que propicien el desenvolupament, expansió i coneixement dels recursos turístics; rebre i escoltar totes aquelles demandes, propostes i queixes que li arriben a l'òrgan a través dels seus representants en el Consell Assessor; proposar la realització de trobades, cursos, jornades relatives a assumptes turístics; afavorir la coordinació de les associacions que actuen en l'àmbit de Sagunt; a més d'altres funcions d'estudi, assessorament i proposta que s'estimen convenients relacionades amb l'àmbit turístic. 

L'alcalde de l'Ajuntament de Sagunt, Sergio Muniesa, ha explicat al Consell Assessor de Turisme que “amb aquest consell pretenem des de l'administració local explicar-vos les estratègies que volem dur a terme perquè vosaltres pugueu presentar idees i ajudar-nos a millorar amb propostes ja que sou persones especialitzades en el sector turístic”. Muniesa ha afegit que en aquesta primera reunió “s'han consensuat les línies estratègiques a seguir que són marcar objectius assolibles i anar canviant la imatge turística de la ciutat , en definitiva, aportar més per al turisme, i ens hem posat tots d'acord que el consell ha de ser creatiu, eficient i amb ell hem d'aconseguir objectius reals”.

Sagunt compta amb una gran varietat i quantitat de recursos turístics, tant monumentals, patrimonials, mediambientals, artesanals, festius, històrics i artístics com a paisatgístics. Açò ha suposat la preocupació ciutadana pel manteniment, desenvolupament i explotació dels recursos turístics municipals. Per açò s'ha constatat un increment en la proliferació de múltiples associacions en l'àmbit del turisme que fa necessària l'articulació d'aquest ampli col·lectiu social en l'organització municipal, per a canalitzar la participació en els assumptes d'interès turístic a través de la creació d'aquest consell. 

Per tant, el Consell Assessor de Turisme, es constitueix com un òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i assessor, per a tots aquells assumptes que, des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre en matèria de participació, promoció, atenció, manteniment i explotació dels recursos turístics, segons s'exposa en els estatuts del Consell Assessor de Turisme.

Per la seua banda, el regidor delegat de Turisme, Ximo Català ha explicat que “S'ha constituït el Consell Assessor de Turisme amb tots els representants que ho formen, la primera reunió ha sigut un èxit i hem tractat temes molt interessants en hora i mitja. S'han plantejat coses com millorar la "señalética", millorar la comunicació de tots els esdeveniments tant culturals, esportius i lúdics que es realitzen a Sagunt perquè les associacions sàpien quan es fan i puguen oferir les seues ofertes culturals”.