L'Ajuntament de Sagunt destina 114.000 euros a subvencions per a fomentar l'esport

Les sol·licituds poden presentar-se a partir de demà dimecres 10 de maig i el termini finalitza el dijous 8 de juny

 

L'Ajuntament de Sagunt destina 114.000 euros a subvencions per a fomentar l'esport. La Junta de Govern Local va aprovar realitzar una convocatòria de vies de subvenció en el departament d'Esports per una quantitat màxima de 114.000 euros per al foment de l'esport. El termini de presentació de sol·licituds comença demà dimecres 10 de maig i acaba el dijous 8 de juny.

 

La finalitat és promoure l'esport mitjançant la realització d'activitats esportives en l'àmbit de la competició federada, fora de l'àmbit federat, desenvolupament de projectes esportius que es traduïsquen en l'organització d'esdeveniments d'este caràcter i projectes que promoguen socialment l'esport complint les condicions. El règim de concessió d'estes subvencions és en concurrència competitiva.

 

Les subvencions es distribueixen en diferents línies: competició federada entitats esportives, 74.000 euros; competició federada esportistes individuals, 8.000 euros; esport no federat, “Esport per a tots”, 5.000 euros; organització d'esdeveniments esportius, 23.000 euros; promoció social de la pràctica esportiva, 4.000 euros.

 

El nombre de projectes a presentar pels interessats no podrà excedir de tres per cadascuna de les línies subvencionables, salvant les competicions federades, tant d'entitats esportives com d'esportistes individuals, que únicament cap un projecte.

 

L'Ajuntament de Sagunt realitza en els últims anys una convocatòria pública anual destinada a la promoció i foment de l'esport, a través d'un marc normatiu regulador de l'activitat de l'esport en tots els seus àmbits. Durant les convocatòries realitzades estos últims anys, l'ajuntament té un millor coneixement del funcionament de l'activitat esportiva desenvolupada en el municipi després de l'experiència adquirida.

 

L'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds serà una Comissió Informativa amb membres integrants en matèria d'esports. El termini de resolució i notificació de la convocatòria serà de 6 mesos.

 

La resolució del procediment es notificarà mitjançant la publicació del Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt, en l'apartat “Subvencions”.