L’Ajuntament de Sagunt elaborarà un nou Catàleg de Llocs de Treball del consistori

Açò suposarà una major seguretat jurídica per als treballadors, major promoció interna per meritocracia i l'impediment que els polítics canvien al seu antull al personal laboral, entre altres beneficis
Imagen 1
​L'Ajuntament de Sagunt elaborarà un nou Catàleg de Llocs de Treball del personal de la corporació. Açò inclourà l'estudi exhaustiu de les necessitats reals de l'Ajuntament, tant des del punt de vista del nombre dels treballadors com dels perfils professionals o nivells de qualificació dels mateixos, determinant així la relació de llocs de treball per a acomodar-la a les necessitats.

Aquesta proposta va ser presentada pel grup municipal Ciutadans en l'últim ple ordinari i va ser recolzada amb els vots de tots els partits excepte el grup popular, que es va abstenir.

El catàleg arreplegarà la denominació i característiques essencials dels llocs, les retribucions complementàries de cadascun d'ells i els requisits exigits per al seu acompliment. D'aquesta manera es determinarà un organigrama òptim de llocs de treball de cada departament mitjançant un criteri tècnic i econòmic.

Alguns dels beneficis directes que s'espera que aquesta mesura reporte són una major seguretat jurídica i millor ambient laboral entre els treballadors; més oportunitat de promoció interna per meritocracia; estipular les responsabilitats i funcions de cada lloc de treball, així com avaluar els seus criteris tècnics i professionals necessaris; impedir que els polítics canvien personal al seu antull; crear taules salarials en funció del lloc; i normalitzar, en un breu termini de temps, les vacants resultants de la reconversió de llocs innecessaris o no contemplats en les plantilles corresponents a anys anteriors.
n una mayor seguridad jurídica y mejor ambiente laboral entre los trabajadores; más oportunidad de promoción interna por meritocracia; estipular las responsabilidades y funciones de cada puesto de trabajo, así como evaluar sus criterios técnicos y profesionales necesarios; impedir que los políticos cambien personal a su antojo; crear tablas salariales en función del puesto; y normalizar, en un breve plazo de tiempo, las vacantes resultantes de la reconversión de puestos innecesarios o no contemplados en las plantillas correspondientes a años anteriores.