L'Ajuntament de Sagunt en contra de l'estudi informatiu de la circumval.lació exterior de València pels seus impactes

L'Equip de Govern ha adonat a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de la proposta de requeriment d'anul.lació de la resolució que aprova aquest estudi
   
Aquest matí, l'Equip de Govern ha informat a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sagunt de la proposta de requeriment municipal d'anul.lació de la resolució del Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge per la qual s'aprovava l'expedient d'Informació Oficial i Pública i l'Estudi Informatiu definitiu de la “Circumval•lació Exterior de València”.
 
Segons ha explicat el regidor delegat d'Urbanisme, Pablo Abelleira, en la reunió convocada de manera extraordinària i urgent s'ha facilitat als grups polítics municipals la documentació amb la finalitat que l'estudien i dilluns que ve realitzen aportacions perquè es puga ultimar el document definitiu de requeriment d'anul.lació de la resolució citada.
 
En acords de plens municipals anteriors, celebrats entre el 2005 i 2009, l'Ajuntament de Sagunt advertia al ministeri d'una sèrie de factors que feien desfavorable per als interessos municipals el traçat plantejat per a aquesta infraestructura. Aquests arguments se centraven en el traçat de la nova circumval.lació a l'Est de l'existent autopista AP7. La implantació d'una obra de semblant envergadura tindria una incidència negativa pels efectes afegits d'ambdues infraestructures sobre els nuclis urbans confrontants, com a acústics, visuals, efecte barrera, etc. . D'altra banda, també es veurien afectats els camps de futbol “Xulla”, que és una de les dotacions públiques esportives de major entitat del municipi, els quals són seu del futbol base saguntí. A més, el traçat en paral.lel a la A7, obligaria a realitzar obres de tall en zones de muntanya on se situen assentaments residencials d'important entitat, com és el cas de el “Pla del Bou”, o el notable impacte mediambiental i paisatgístic, com en el cas de el “Pic dels Corbs” o zones de la Serra Calderona.
 
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament va acordar en el seu moment l'emissió d'un dictamen municipal desfavorable sobre la informació pública realitzada pel Ministeri de Foment sobre l'aprovació provisional de l'Estudi Informatiu “circumval.lació Exterior de València.”
 
 Per la seua banda, el Ministeri ha continuat amb el projecte, fent-ho públic en el passat BOE del 28 de juliol de 2015. Enfront dels inconvenients anteriorment manifestats per l'Ajuntament de Sagunt, la resposta que ha donat l'administració central, segons el parer de la corporació local, no són admissibles jurídicament. El ministeri, en la seua resposta, sembla considerar certs arguments exposats anteriorment, però per a la seua solució no aporta cap dada tècnica. En l'estudi final s'indica que “...es consideraran les modificacions locals…allunyant el traçat del nucli urbà de Sagunt i disminuint l'afecció sobre el Pla del Bou”. A priori, açò pot semblar una declaració de bona fe de l'administració central, però no inclou ni una mínima precisió tècnica exigible a un document de la naturalesa d'un Estudi Informatiu. En cap moment es concreta quanta distància es va a allunyar del nucli urbà aquest traçat, entre altres qüestions a les quals tampoc s'han plantejat solucions.