L'Ajuntament de Sagunt es fa càrrec d'un total de 478 factures de llum, aigua i gas de famílies castigades per la crisi

Les ajudes en matèria de pobresa energètica són una prioritat, per la qual cosa s'estan prenent mesures per a garantir els recursos bàsics a tota la ciutadania

Durant el primer semestre de l'any, concretament des de l'1 de gener fins al 18 de juliol, l'Ajuntament de Sagunt ha concedit diverses ajudes amb la intenció de pal·liar en la mesura del possible l'anomenada pobresa energètica. En total, la quantia d'estes ajudes és de 57.818€.

L'ajuntament ha sufragat les despeses de 478 factures de llum, aigua i gas de famílies que s'han vist especialment afectades per la crisi. De les 478 factures, 252 eren de subministrament d'energia elèctrica i l'import total de 34.477€, altres 212 factures eren d'aigua, amb un import total de 22.471€ i 14 de gas, ascendint a 870€.

Mitjançant l'ordenança de pobresa energètica que està en vigor a Sagunt, l'ajuntament ha aconseguit que l'import d'estes ajudes siga major, ja que s'ha limitat a aquelles famílies o persones més desfavorides, i estes són les que compten amb una renda màxima de l’IPREM. Amb açò, la intenció és la d'aconseguir que tota la ciutadania compte amb estos serveis bàsics, per ajudar així a aquells que no poden fer front a les factures d’estos servicis.

Des de la regidoria de Serveis Socials existeix, tal com indica la regidora Mónica Caparrós un compromís ferm per a garantir el subministrament de recursos bàsics a les famílies més castigades per la crisi.

Així, des de la regidoria de Serveis Socials es destaca l'acord al que es va arribar el passat any amb l'empresa mixta Aigües de Sagunt. En este acord es va iniciar el denominat comptador solidari, fet que va propiciar un augment de 50.000€ en la partida específica d'ajudes en el pagament de rebuts d'aigua. A més, amb este acord també es garanteix que no es talle el subministrament a aquelles famílies que no puguen fer-se càrrec de les factures d'aquest ben bàsic.

A més, Caparrós assegura que no és responsabilitat única de les famílies el no poder afrontar aquests preus dels subministraments, per la qual cosa s'han emprès negociacions amb diferents empreses energètiques para, com assegura la regidora “intentar aconseguir un preu més ajustat a la realitat social, els seus beneficis no poden ser justificació perquè les famílies manquen dels recursos bàsics”.