L'Ajuntament de Sagunt estabilitzarà una estructura rocosa situada en el vessant Aquest de la muntanya del Castell de Sagunt

La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte a l'empresa “Treballs en Vertical i Horitzontal S.L” per un import de 28.922 euros (iva inclòs)
Imagen 1
L'Ajuntament de Sagunt estabilitzarà una estructura rocosa situada en el vessant Est de la muntanya del Castell de Sagunt. La Junta de Govern Local ha adjudicat el contracte a l'empresa “ Treballs en Vertical i Horitzontal S.L” per un import de 28.922 euros (iva inclòs). 
 
La portaveu de l'Equip de Govern, Davinia Bono, ha explicat que “l'objectiu d'aquesta actuació és minimitzar els riscos de despreniment de blocs rocosos cap als habitatges situats en la part inferior del focus de despreniment, mitjançant la instal·lació de les proteccions de xarxa d'acer”.
 
En primer lloc es realitzaran labors de senyalització i abalisament de les obres i les corresponents actuacions de seguretat i salut. Després, es procedirà a l'esbrosse de les espècies arbustivas i herbàcies de la coronació, front i base del talús, i tot el material retirat serà transportat a l'abocador.
 
Una vegada buidada la zona es retiraran els blocs rocosos inestables amb mitjans manuals o mecànics per a garantir la seguretat dels operaris que instal·len les proteccions.
 
Amb la zona ja neta, es procedirà a la instal·lació dels panells de xarxa de cable de 8 mil·límetres de 6x4 metres. Primer, s'instal·laran els panells de xarxa de cable, actuant directament sobre la zona afectada. Després es realitzarà una perforació de 2 i 3 metres de profunditat per col·locar unes barres d'acer. Finalment, la unió dels panells de xarxa de cable s'enfilaran amb un altre cable de 12 mil·límetres d'acer i s'uniran.