L'Ajuntament de Sagunt i Diputació de València impulsen el Banc de Terres

Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'arrendament de parcel·les agrícoles per al seu cultiu i minorar l'abandó de terres
Imagen 1
 
L'Ajuntament de Sagunt participa activament amb la Diputació de València per a promoure el Banc de Terres. És una iniciativa que té com a objectiu fomentar l'arrendament de parcel·les agrícoles per al seu cultiu i evitar l'abandó de terres.
                                               
El Banc de Terres a Sagunt és un registre administratiu de caràcter públic format per parcel·les disponibles per a l'explotació agrícola.
Els propietaris cedeixen les seues terres amb la condició que es conreen. Aquest registre és un instrument d'oferta i demanda de les parcel·les cultivables dins del municipi i la forma d'accedir a açò és per mitjà d'una inscripció, afavorint aquesta activitat a través del cultiu racional, directe i personal. Amb açò el que es pretén aconseguir és posar en valor les terres agrícoles, ampliar la superfície de les explotacions, frenar la pèrdua de superfície agrària útil i evitar situacions d'abandó de terres amb problemes agrícoles. Açò ajudarà al fet que no apareguen plagues, incendis, erosió del sòl, etc.
L'alcalde Quico Fernández declara: “en els últims anys s'a incrementat els camps abandonats per una raó, els preus han baixat de tal manera que no resulta rendible, els agricultors molt al seu pesar han decidit abandonar les seues pròpies terres”. L'alcalde va declarar la seua preocupació per la situació: “ és un problema econòmic, social i també un problema ambiental, que de tal manera qualsevol iniciativa que vaja destinada a facilitar el cultiu d'aqueixos camps és ben rebuda”, Fernández va argumentar: és una iniciativa molt interessant, la qual cosa es tracta és que l'ajuntament posa en contacte aquelles persones que vulguen conrear les terres amb els propietaris dels camps que estan disposats a cedir-los, per a fer-ho d'una manera que aquest ben regulat i que de tota la seguretat legal. Aquesta iniciativa amb la Diputació de València coincideix amb la voluntat que va manifestar en el seu moment l'Ajuntament de Sagunt .

Els destinataris d'aquesta activitat són totes les persones que el que volen és augmentar la superfície de les seues explotacions, o les que vulguen poden dedicar-se a l'activitat agrícola i cooperatives agràries. A través del Banc de Terres, es facilitarà el contacte entre els propietaris que ofereixen o cedeixen les seues terres per a conrear, totes les persones interessades a disposar parcel·les hauran de dirigir-se al punt d'informació provincial amb el número de telèfon 96 388 25 25. Per a més informació ho pots consultar en la pàgina oficial de l'Ajuntament de Sagunt.

L'Ajuntament de Sagunt fa d'intermediari en aquesta iniciativa, pretén informar i facilitar el contacte entre propietaris de parcel·les situades a Sagunt i futurs conreadors. No obstant açò, seran exclusivament les parts interessades els qui fixen els termes d'un possible acord. Ni l'Ajuntament ni el Consell Agrari puguen predeterminar, valorar ni condicionar el negoci jurídic que celebren lliurement les parts sota la seua responsabilitat,
d'altra banda cal dir que aquesta iniciativa no aporta cap cost. En aquests moments l'Ajuntament de Sagunt té dues parcel·les d'alta en el Banc de Terres de dues parcel·les de 3.861 " 5.922 m2 respectivament. Segons normativa que va ser posada en vigor el 09/08/2012 el Banc de Terres obté totes les dades de les parcel·les dels propietaris, emplenant una sol·licitud d'alta de parcel·les, ací apareixen les dades bàsiques perquè el futur conreador puga consultar el que vulga. El futur agricultor emplenarà una sol·licitud amb la terra que desitge i es posarà en contacte amb l'amo i est decidirà si cedeix a la persona sol·licitada la parcel·la.