L'Ajuntament de Sagunt incorporarà noves tecnologies d'informació i comunicació

La inversió necessària ascendirà a més de 246.000 € i està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui la inclusió de l'operació de transformació digital de l'Ajuntament de Sagunt i actuacions d’Smart City en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de la ciutat, l’EDUSI Join Sagunt, que està cofinançada al 50% pel Fons FEDER de la Unió Europea. Este nou projecte, presentat per l'Àrea de Modernització de l'Administració (Noves Tecnologies), suposarà una inversió de 246.138 €.

Esta operació es presenta davant la necessitat de continuar incorporant l'ús de noves tecnologies en la prestació dels servicis urbans. Així doncs, l'objectiu consistix a transformar el municipi de Sagunt en una ciutat intel·ligent, creant plataformes tecnològiques que permeten disposar d'informació sobre l'àrea urbana en l'àmbit d’Smart City, així com fer de Sagunt una ciutat intel·ligent i accessible en la qual es puga disposar d'informació sobre l'estat de l'àrea urbana mitjançant l'ús de noves tecnologies.

El regidor de Noves Tecnologies, Pepe Gil, ha destacat que en els últims anys «hem treballat molt per a incrementar el funcionament telemàtic de l'Ajuntament, sense deixar a banda l'atenció presencial, però hem d'adaptar-nos i incorporar a Sagunt les tecnologies relacionades amb l’Smart City». També ha afirmat que esta inversió es destinarà bàsicament a la instal·lació d'un sistema de sensors en tot el municipi: «Sensors per a dur a terme la gestió i anàlisi de la traçabilitat de la densitat del trànsit i la mobilitat en el municipi; és a dir, saber per on circulen els vehicles i les persones per a millorar la mobilitat, i d'altra banda, actualitzar i mantindre la xarxa telemàtica de l'Ajuntament interconnectant els diferents edificis municipals, i açò permeta un treball més eficient i una millor atenció a la ciutadania».

De cara a continuar avançant en el desenvolupament de la implantació de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) en l'administració electrònica local i en la transformació de Sagunt en una Smart City, incorporant l'ús de noves tecnologies i adaptant-se a la revolució digital, esta operació té com a objectiu, d'una banda, el desenvolupament de projectes tecnològics d'introducció de les TIC en els diferents servicis públics municipals, especialment aquells relacionats amb la mobilitat, a través de la implementació d'un sistema de sensors a la ciutat de Sagunt amb la finalitat de possibilitar l'anàlisi i la traçabilitat de la mobilitat de vehicles i persones a la ciutat; mentre que al seu torn, serà necessari actualitzar i mantindre la xarxa telemàtica de l'Ajuntament que permeta la connexió de totes les dependències i instal·lacions municipals, donant suport a les diferents aplicacions i sistemes, així com a les xarxes domèstiques. Per este motiu, s'instal·laran sensors amb informació real del municipi i l'actualització i manteniment de la xarxa telemàtica de l'Ajuntament.

A més, en la JGL s'ha aprovat incorporar a l'acord el document que establix les condicions de l'ajuda (DECA); així com donar trasllat d'esta resolució a la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Modernització de l'Administració (Noves Tecnologies) i al departament municipal Servei Municipal d'Informàtica i Comunicacions (SMIC). També s'ha acordat donar-li trasllat a la Unitat de Gestió de l'Estratègia DUSI Join Sagunt a l'efecte de la seua pertinent tramitació davant l'Organisme Intermedi a l'efecte de l'aprovació definitiva d'esta operació.

La regidora delegada de l’EDUSI, Natalia Antonino, ha explicat que «per a l’EDUSI de Sagunt, l'operació que hui s'ha aprovat significa avançar en la prestació de servicis urbans incorporant l'ús de noves tecnologies. El suport dels Fons FEDER, amb el cofinançament del 50% d'esta operació, indica que Sagunt es manté en la senda de la modernització administrativa i el compliment dels objectius europeus en la matèria, es promouen les TIC en l'estratègia municipal i s'aprofundix en l'administració electrònica i la ciutat intel·ligent. La seua dimensió europea està fora de tot dubte amb el decidit suport dels fons estructurals a l’EDUSI de Sagunt i la inclusió d'esta operació ens reafirma en el camí emprés».