L’Ajuntament de Sagunt incrementa a 12.000 euros la dotació econòmica dels Premis Literaris “Ciutat de Sagunt”

Els premis estaran repartits en 3.000 euros per al certamen de poesia, 6.000 per al certamen de narrativa i 3.000 per al certamen de teatre

 Fotografia d'arxiu Premis Literaris "Ciutat Sagunt" 2016

La Junta de Govern ha aprovat la convocatòria pública anual de concurs de Premis Literaris “Ciutat de Sagunt” del 2017. Per a esta edició s'incrementa la dotació econòmica de 8.000 euros del 2016 a 12.000 euros, repartits en 6.000 euros per al XIX Certamen de Narrativa “Ciutat de Sagunt”, 3.000 euros per al XX Poesia “Jaume Bru i Vidal” i 3.000 per al XIV Teatre “Pepe Alba”.

El regidor del Gabinet de Promoció del Valencià, José Manuel Tarazona, ha explicat que “enguany hem doblat els esforços perquè els Premis Literaris “Ciutat de Sagunt” tinguen encara més prestigi del que ara tenen. És un prestigi molt important, en l'àmbit nacional, per a l'ús de la nostra llengua, tant per al teatre, la literatura i la poesia. En aquestes tres modalitats hem augmentat la disponibilitat econòmica dels premis perquè tornen a tenir la dignitat que van perdre en els últims anys”.

El Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt realitza des de 1997 una convocatòria pública anual del concurs dels premis literaris “Ciutat de Sagunt”, a fi de fomentar la promoció i creació literària i cultural en valencià. El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València i finalitzarà el 30 de juny de 2017.

Es podran presentar als premis qualsevol escriptor o escriptora amb tots els treballs que considere oportuns. Les obres participants en estos premis han de ser originals, inèdites i escrites en valencià, i no poden estar guardonades en qualsevol altre certamen. També s'han d'abstindre de participar en el mateix gènere literari les persones guanyadores del premi en la convocatòria anterior de “Ciutat de Sagunt”.

Els originals (amb la indicació del títol i el pseudònim) s'han de presentar exclusivament en suport digital PDF, gravats en un CD-ROM, DVD o memòria USB, dins d'un sobre tancat i identificat amb el títol i el pseudònim. En un altre sobre adjunt (tancat i identificat amb el mateix nom i pseudònim) s'ha d'incloure la documentació següent: a) la fotocòpia del DNI, el domicili actual, telèfons i adreça de correu electrònic; b) Model normalitzat (proporcionat per l'ajuntament de Sagunt) de declaració responsable de la persona sol·licitant de trobar-se al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l'Ajuntament de Sagunt, amb altres administracions públiques i amb la Seguretat Social a més de la declaració responsable en què expresse que opta al premi amb una obra originària i inèdita.

Per a més informació sobre les bases generals sobre el concurs dels Premis Literaris “Ciutat Sagunt” es podrà trobar en la web www.sagunt.es.


 
Tarazona ha fet una crida a tota la població perquè “el projecte tinga la mateixa acollida, o més si cap, que l'any passat. D'aquí a una mica s'obrirà el termini perquè tots aquells que estiguen interessats puguen enviar les seues obres literàries als Premis Literaris “Ciutat Sagunt”.

El pròxim 5 de maig el Gabinet de Promoció del Valencià presentarà les obres premiades en l'edició del 2016, amb la presència dels autors en el Centre Cultural Mario Monreal. Les obres guardonades en l'edició vigent es coneixeran, com és habitual, en el mes de novembre en un acte cultural organitzat amb esta finalitat.

Ajudes al foment social del valencià

A més, una altra de les línies habituals de treball de l'Àrea de Normalització Lingüística és la convocatòria anual d'ajudes al foment social de la llengua en l'àmbit associatiu i el sector econòmic de Sagunt. Fins al dia 30 de juny estarà obert el termini per a la presentació dels projectes, que seran avaluats i baremats per a atorgar les ajudes. És necessari recordar que cada entitat podrà presentar un màxim de dos projectes i que cadascun d'ells ha de tinre un cost no inferior als 300 euros per a poder participar en el procés de concurrència competitiva.