L'Ajuntament de Sagunt ofereix 87 beques de formació per a joves titulats

El programa Forma-T, al que es destinen 200.000 euros, està inclòs en el III Pla d'Ocupació del consistori

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat hui les bases per a la concessió de 87 beques de formació destinades a joves del municipi que hagen finalitzat els seus estudis en titulacions universitàries, cicles formatius o master de postgrau. Aquest programa, que porta per nom Forma-T, està inclòs en el III Pla d'Ocupació del consistori. Els interessats podran presentar les sol·licituds fins al 14 de setembre. 

Segons indiquen des del departament municipal de Personal, les beques estan destinades al desenvolupament soci-professional dels joves en vistes a perfeccionar la seua formació acadèmica i la seua especialització professional, així com facilitar un primer contacte amb el món laboral, completant així el seu expedient curricular conforme als principis de publicitat i concurrència competitiva, dins de les diferents àrees d'activitat municipal. 

Cal destacar que el programa compta amb un pressupost total de 200.000 euros i cada beca té una dotació de 560 euros bruts mensuals, a abonar en períodes vençuts.

Els requisits bàsics exigits per a la concessió de les beques són: posseir la nacionalitat espanyola o d'un dels Estats membres de la Unió Europea, ser menor de 35 anys i posseir algun dels títols acadèmics contemplats en les bases de la convocatòria, entre uns altres. 

Les titulacions exigides són: Arquitectura Superior, Belles arts, Biologia, Cicle Formatiu d'Animació Sociocultural, Cicle Formatiu de Gestió Administrativa, Cicle Formatiu de Màrqueting i Comerç, Ciències Ambientals, Dret, Economia, Educació Social, Filologia Catalana, Història de l'Art, Enginyeries Civil, Industrial, Informàtica o Tecnologia de la Informació, Màster en Arqueologia, en Prevenció de Riscos Laborals, en Patrimoni Cultural i Museología, Periodisme, Comunicació audiovisual, Psicologia, Relacions Laborals, Sociologia, TAFAD, T.S. en Projectes de l'Edificació, Treball Social i Turisme. 

D'altra banda, els mèrits que es baremaran són: la nota mitjana de l'expedient acadèmic, el coneixement d'idiomes comunitaris i de valencià, així com els seminaris i cursos realitzats. També es tindrà en compte el veïnatge administratiu, el grau de discapacitat, l'acreditació de la situació social de desocupació dels membres de la unitat familiar, el fet de ser integrant de família nombrosa o pertànyer al col·lectiu d'aturats de llarga durada, sempre que no es perceba una prestació per desocupació.

El termini de presentació d'instàncies comença l'endemà a la publicació de les bases, ja disponibles en la web municipal, i finalitza el 14 de setembre de 2015. El període de durada de les beques és de tres mesos: començarà 1 d'octubre i finalitzarà el 31 de desembre.

Les beques estaran englobades dins de les àrees d'activitat municipal d'Administració Local i Transparència, Economia i Hisenda, Benestar Social, Territori i Sostenibilitat, Oci i Temps Lliure i Cultura. 

Aquest programa constitueix una de les línies de l'III Pla d'Ocupació de l'Ajuntament de Sagunt, que comptarà amb 3’2 milions d'euros.